Dnes je 15.04.2024, meniny má Fedor
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Hana, 10. 10. 2017:

Dobrý deň,
poprosím správcu osvetlenia o úpravu okolia okolo svetiel na ulici E. M. Šoltésovej v časti 7, 9, 11, 13. Lampy sú umiestnené v stromoch alebo nad stromami a nesvietiaa na chodník a tak vznikajú nebezpečné neosvetlené miesta.
Ak je možné, príďte na obhliadku v noci. Najlepšie by bolo vyrezať staré, suché a prerastené stromy alebo premiestniť lampy.

A ďalej chcem poprosiť o namaľovanie čiar na parkovacích miestach na celej ulici E. M. Šoltésovej, aby šoféri správne a ohľaduplne parkovali, keď nemajú odhad a parkujú šikmo alebo zbytočne na široko. Ďakujeme za nové parkovacie miesta.
Hana

Odpoveď:

Orez konárov stromov, ktoré znižujú svietivosť sústavy verejného osvetlenia, je v pláne a mala by sa realizovať na celom území mesta.

V prípade dostatku fin. zdrojov v roku 2018 na obnovu vodorovného dopravného značenia zabezpečíme značenie parkovacích plôch všeobecne na sídliskách mesta.
Mesto Spišská Nová Ves

Marta, 10. 10. 2017:

Neskutočne ma pobúril článok v októbrovom informátori. ...MILIÓNOVÁ INVESTÍCIA ZMENÍ NÁBREŽIE HORNÁDU... tu v SNV je toľko potrebnejších veci, no tu sa ide robiť ďalšia lávka, ktorá prepojí dve husto obývané lokality. Prosím??? na jednej strane pár domčekov a na druhej strane tiež trojposchodový panelák s pár vchodmi. Nevravím ani pol slova, čo sa týka opravy chodníka, lebo ten je ozaj v hroznom stave, ale načo je nám ďalšia lávka? Za chvíľu tu budeme ako v Benátkach. Ale keď ja tu píšem už skoro 8 mesiacov, aby sa riešil problém osvetlenia tmavej hviezdice, tak to sa bude mesiace plánovať, spracovávať a dolaďovať harmonogram prác.

Odpoveď:

Slavomír, 3. 10. 2017:

V Novoveskej Hute prebehlo k výmene verejného osvetlenia, ale na Slnečnej ulici č. 14 a 16 sa asi na to zabudlo a je tam ešte staré osvetlenie, taktiež na ulici nad kostolom by bolo potrebné doplniť osvetlenie nieje tam žiadne, je tam úplná tma. Ďakujem.

Odpoveď:

Svietidlá na Slnečnej č. 14 a 16 boli vymenené. Požiadavku nasvietenia ulice nad kostolom sme doteraz neevidovali a tým pádom nebola zahrnutá do plánov modernizácie verejného osvetlenia.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

Matúš, 3. 10. 2017:

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, prečo sa na mestskom pozemku pri supermarkete Coop Jednota na Starej ceste nachádza bilboard Kotlebovej ĽSNS, len pár stoviek metrov od pomníka vojnového hrdinu kpt. Jána Nálepku? To si skutočne v tomto meste nevážime antifašistický odkaz SNP? Hanba.

Odpoveď:

K Vašej otázke si dovoľujeme uviesť, že pokiaľ na billboarde je propagovaná politická strana, ktorá nie je zakázaná a ktorá je v zmysle platnej legislatívy SR oprávnená zúčastniť sa volieb, a taktiež pokiaľ tam umiestnený volebný plagát nepropaguje nenávisť, antisemitizmus, rasovú neznášanlivosť (čo na plagáte sa skutočne nenachádza, resp. neuvádza) a podobne, tak nie je možné do tejto problematiky vstupovať represívnym spôsobom, inak by takáto, resp. táto strana mohla konanie podľa Vašej predstavy považovať za diskrimináciu so všetkými možnými dôsledkami. Je to v súlade s politickou pluralitou, o ktorú sa absolútna väčšina našej spoločnosti usilovala počas desiatok rokov "diktatúry proletariátu".

      Skutočnosť, že si vážime účastníkov protifašistického odboja potvrdzuje práve skutočnosť, že socha gen. Nálepku je stále umiestnená v našom meste, hoci nie je tunajším rodákom a vážime si ho napriek tomu, že nebojoval v SNP (zahynul totiž takmer rok pred vypuknutím SNP - už 16. 11. 1943 v bojoch o Ovruč na Ukrajine...). V tejto súvislosti Vaše vyjadrenie o hanbe je teda značne sporné.

      V prípade, ak ste presvedčený o protiprávnom konaní kohokoľvek zo zainteresovaných subjektov, odporúčame Vám obrátiť sa na orgány štátnej správy, pod ktorých dohľad na priebeh volieb prináleží.

Ing. Marián Kellner, vedúci odd. správy majetku MsÚ

Ján, 26. 9. 2017:

Pobúrila ma odpoveď na otázku p. Roberta, v ktorej sa pýtal na prejazdnosť cesty od kruh. objazdu k poliklinike. Kompetentný mu odpísal úplne niečo iné. Táto cesta je vybudovaná už niekoľko rokov a nie je spojazdnená - čo trápi viacerých a vždy je nejaká výhovorka prečo sa to nedá. A na margo Rojkovičovej ulice: som Novovešťan od narodenia a vždy tá ulica bola prejazdná dokonca v oboch smeroch. Je pravda, že hustota premávky je oveľa väčšia, ale mám pocit, že na tejto ulici býva niekto vplyvný, ktorý si neželá aby mu popod okná premávali autá. V našom meste ak človek potrebuje niečo vylepšiť, aby sa mu zlepšil život vždy existuje tisíc dôvodov prečo sa to nedá. Mestské zastupiteľstvo na čele s primátorom má rado keď sa píšu len samé chvály.

Odpoveď:

Petra, 26. 9. 2017:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, prečo bol zrušený ranný spoj č. 54 linky č. 3 s odchodom z Muráňskej o 7:15? Od 4. 9. 2017 ho nahradil súbežný spoj linky č. 3 vychádzajúci z Novoveskej Huty. Školáci, ktorí nastupujú na Ferčekovciach, už nemajú miesto na sedenie a so školskými taškami na chrbte sa im cestuje veľmi nepohodlne, hlavne malým školákom. Ďakujem.

Odpoveď:

V rámci zefektívňovania spojov MHD v Sp. Novej Vsi došlo k úprave prípadne zrušení niektorých spojov. Ako uvádzate spoj č. 54 bol nahradený súbežným spojom č. 14. Podľa našich údajov, autobus na linke MHD č. 3 spoj č. 14 kapacitne vyhovuje.

Miroslav Uličný, dispečer, eurobus, a. s.
Dopravný závod Spišská Nová Ves
Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves

Róbert, 25. 9. 2017:

Dobrý deň, chcel by som vedieť z akého dôvodu je zákaz vjazdu na ceste pri poliklinike pri Hornáde ul,Medza z kruhového objazdu a aj od Polikliniky a tiež prečo sa nemôže zrušiť zákaz na ul.Ing.Rojkoviča keď by to dosť odľahčilo križovatku pri Kauflande alebo tam spraviť jednosmerku.

Odpoveď:

Tá parkovacia plocha ku ktorej je zákaz vjazdu nie je miestnou komunikáciou, ale súkromnou plochou. Tá plocha nikdy nebola navrhnutá ako parkovisko pre polikliniku.  O zákaz požiadal majiteľ plochy, preto je tam DZ B1 s režimom upravujúcim možnosť vstupu v zmysle textu dodatkovej tabule.

Zákaz vjazdu na komunikáciu ku poliklinike od okružnej križovatky je z dôvodu , že komunikácia pôvodne bola postavená len ako účelová komunikácia pre príjazd ku poliklinike. Po dobudovaní okružných križovatiek a ich prepojenia ku OC Lidl však komunikácia má už iný charakter s inou požiadavkou na kategóriu cesty. Komunikácia v súčasnej dobe nemá požadované parametre a požadované konštrukčné prvky na to, aby mohla byť prekategorizovaná do vyššej kategórie na komunikáciu s vyššou dopravnou záťažou. Až keď vlastník komunikácie (Mesto SNV) dopracuje spôsob vedenia chodcov, cyklistov, keď sa preloží stĺp vedenia, ktorý je v súčasnej dobe ako pevná prekážka pri ceste, keď sa na trase komunikácie upravia výšky kanalizačných poklopov a keď sa do lokality zavedie verejné osvetlenie, potom bude možné aj na tejto komunikácii pustiť premávku bez súčasného obmedzenia. 

Čo sa týka Rojkovičovej ulice, z konštrukčného hľadiska je to komunikácia navrhnutá na minimálnu intenzitu dopravy s funkciou dojazdu do jednotlivých objektov, nie ako komunikácia spájajúca väčšie celky v rámci územia mesta. Preto je tam navrhnuté predmetné dopravné značenie, aby sa zabránilo práve spôsobu skracovania si cesty vodičmi tak, ako to popísal aj pisateľ. Z priestorových dôvodov tam nie je ani možné realizovať cestu vyššej kategórie, preto navrhnuté DZ na tejto komunikácii ostane v platnosti aj naďalej.

Ing. Martin Lukáč, ODI OR PZ SNV 

Veronika, 22. 9. 2017:

Dobrý deň, zaujímalo by ma kedy opravíte chodník pri Hornáde smerom ku COOP Jednota. Je v hroznom stave, ani sa nečudujem že mamičky s kočiarmi a deťmi chodia po cyklistickom chodníku. Neverím ze sa za tie roky nenasli € na opravenie chodníka. Ďakujem

Odpoveď:

Vďaka úspešnému projektu mesta je pripravovaná rekonštrukcia celej časti Nábrežia Hornádu okolo Multicentra. Vďaka schváleným finančným prostriedkom z grantovej výzvy Ministerstva hospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je možné revitalizovať nielen samotné nábrežie,  ale aj priľahlé areály. Pred samotnou realizáciou musí samozrejme prebehnúť proces verejného obstarávania a ostatné náležitosti, prosíme preto o trpezlivosť. 
Mesto Spišská Nová Ves

 

Peter, 19. 9. 2017:

Dobrý deň, chcel by som pripomenúť sľub ohľadom vybudovania ešte jedného workoutoveho ihriska, ktoré ste chceli dať postaviť do konca roka a situovať pravdepodobne do Madaras parku. Koniec roka sa blíži, a stále žiadne nove info. Dúfam, že to ešte stále diskutujete nad finálnou lokalitou, už vyše 4 mesiace. Bude to ihrisko, alebo to zasa boli len plané sľuby? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Tému nie je nutné pripomínať, ale ďakujeme. Začiatok budovania odkladáme na október z dôvodu, ktorý si myslíme, že bude jednoznačne na prospech kvalite plánovaného ihriska. Dôvodom je čerpanie financií na ostatných ihriskách, od ktorého sa odvíja výsledná suma, t. j. úspora inde = väčšie možnosti pre plánovaný workout. Takže  minimálne jeden workout určite do konca októbra pribudne. Športu zdar!  
Budeme radi, ak nám vymenujete aspoň tri plané sľuby, ktoré sme dali...
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsU

Veronika, 18. 9. 2017:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či by sa nedalo rozšíriť parkovisko na Štúrovom nábreží 4. Veľakrát nemám kde zaparkovať alebo nemá ako vyjsť z parkoviska. A druhá otázka je, či by sa nedali namaľovať pásy na parkovanie lebo každý si tu parkuje ako chce. Ďakujem.

Odpoveď:

Postupné rozširovanie parkovísk najmä na sídliskách riešime priebežne podľa finančných možností rozpočtu mesta. Priority určujeme predovšetkým na základe požiadaviek mestských výborov. V mestskom výbore Mier tohto roku pribudne cca 90 parkovacích miest na Bezručovej ul. Potrebu rozšírenia parkovania vo Vami požadovanej lokalite evidujeme, no zatiaľ nie ako prioritu v danom obvode aj vzhľadom na blízkosť parkoviska pri OD PRIMA, ktoré zatiaľ kapacitne pokrýva danú lokalitu. Určite však zaradíme túto žiadosť k možným aktivitám pre daný mestský výbor pre budúce obdobia. Označenie parkoviska vodorovným dopravným značením zrealizujeme v prípade jeho rozšírenia v rámci stavebných prác.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ

Marta, 5. 9. 2017:

Dobrý deň. 19. 2. 2017 som položila túto otázku: Chcela by som sa opýtať, či by sa dalo niečo urobiť s osvetlením hviezdice vzadu na Mieri, pri charite. Či už nainštalovať, potiahnuť elektricky kábel alebo aspoň odstrániť strom za kontajnermi spred vchodu Jilemnického, ktorý bráni pouličnej lampe osvetliť aspoň ako tak hviezdicu. Vaša odpoveď bola dosť nejasná. V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia je naplánovaná aj výmena 3 stĺpov VO na tejto ulici za vyššie 7-metrové, čím sa zväčší osvetlená plocha. Vo hviezdici pribudne nové svetelné miesto. Orez stromu bude prehodnotený až po rekonštrukcii osvetlenia. Tak som s Vami pán Hamráček osobne telefonovala, na čo ste mi zopakovali to isté a potom, keď som povedala, žeby som chcela vedieť predsa len presnejšie obdobie, ste povedali, že na jeseň - čo je tiež dosť široký pojem. Preto sa pýtam znova, bude sa s tým niečo robiť alebo to bude stále len naplanované?

Odpoveď:

Momentálne sa spracováva a dolaďuje harmonogram prác rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Na osvetlenie danej hviezdice sme nezabudli a bude poriešené, tak ako bolo sľúbené.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu

Katarína, 2. 9. 2017:

Dobrý deň, chcela by som vedieť, kto má na starosti upratovanie miest ako napríklad autobusová zastávka na F. Urbánka - smerom na Tarču, skoro každé ráno cestou do práce si všímam, že toto miesto je veľmi znečistené odpadkami, hoci je tam aj smetný kôš a tak isto prechod medzi Hurbanovou ulicou na Kukučinovu, ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Upratovanie a údržbu čistoty v meste zabezpečuje spoločnosť Brantner Nova, s. r. o., na sídliskách pomáhajú aktivační pracovníci. Pri kontrole podnetu bola zastávka čistá. Prechod medzi ulicami Hurbanova a Kukučínova bol vyčistený. 
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu

Viktor, 29. 8. 2017:

Dobrý deň, Som obyvateľ mesta na invalidnom vozíku- teda ZŤPS a chcel by som sa opýtať či sa neplánuje osadenie nového asfaltového koberca na ul. Fabiniho pri špeciálnej škole. Je to totiž z môjho bydliska najkratšia a žiaľ aj najťažšie cesta na Starý Cintorín a pri každej takejto ceste je chodenie po týchto jamách nanajvýš nepohodlné. Taktiež by som sa chcel opýtať či je rekonštrukcia chodníka súčasťou rekonštrukcie tejto školy ? Mám aj druhú otázku a tá je či sa neplánuje rekonštrukcia aj na ul. Starosaská, keďže chodník od nákupného centra Lildl je taktiež v nevyhovujúcom stave . Vopred ďakujem za Vašu odozvu.

Odpoveď:

V tomto roku nie je v pláne oprava chodníka na Fabiniho ul. ani Starosaskej. Opravu Fabiniho ul. zvážime v závislosti od finančných prostriedkov v budúcoročnom rozpočte a iných požiadaviek či už mestských výborov alebo občanov mesta. Na Starosaskej ul. bude potrebná zrejme komplexnejšia rekonštrukcia aj s priľahlými odstavnými plochami.  Ďakujeme za podnet.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

L., 23. 8. 2017:

Veľmi by pomohlo návštevníkom mesta vodorovné značenie v jazdných pruhoch pred križovatkami, najhoršia je situácia pred Metropolom, stačilo by len v pravom jazdnom pruhu nastriekať PP (Poprad), bolo by tam oveľa menej kolízií.

Odpoveď:

Doplnenie vodorovného dopravného značenia (ďalej len VDZ) Správa ciest Košického samosprávneho kraja nemôže realizovať na základe podnetu fyzickej osoby, nakoľko musí konať v intenciách Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb., ktorý v § 3 ods. 5 písmeno f) hovorí: "Okresné úrady určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy..."
Z uvedeného vyplýva, že s podnetom na doplnenie VDZ sa môže pisateľ/-ka obrátiť priamo na ODI OR PZ v SNV, ktorý podnet kompetentne posúdi a ak sa s ním stotožní požiada Okr. úrad v SNV o určenie VDZ, v ktorom vyplynie pre SC KSK povinnosť toto VDZ zrealizovať. V každom prípade správca cesty, t. j. SC KSK nemôže svojvoľne realizovať žiadne zmeny vo vodorovnom dopravnom značení.
Ing. Pavol Sedlák, vedúci strediska SC KSK v SNV

Mesto Spišská Nová Ves nie je mestom, kde by bola komplikovaná spleť križovatiek a kde by bolo príliš zložité radenie vozidiel v jazdných pruhoch pred križovatkami. Dopravná polícia nemá negatívne skúsenosti s doterajším využívaním značenia a súčasné dopravné značenie považujeme v tomto smere za úplne dostatočné a najmä v súlade s platnou legislatívou. Tento návrh je zatiaľ ojedinelý a podľa názoru Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi preceňovaný.  Takéto vodorovné dopravné značenie sa rieši najmä mimo križovatiek v jazdných pruhoch, kde sú jazdiace vozidlá a najmä tam, kde je jedným smerom viac jazdných pruhov. Tiež tam, kde je potrebné sa správne rozhodnúť v relatívne krátkej dobe, zároveň aj kde je možnosť prehliadnutia informatívnych smerových dopravných značiek. Pred každou väčšou križovatkou v meste sa nachádza okrem vyznačenia prednosti v jazde aj dopravné značenie radenia do jazdných pruhov a smerové dopravné značenie s popisom cieľov.

plk. JUDr. Jaroslav Dulík, riaditeľ
OR PZ Spišská Nová Ves

Veronika, 18. 8. 2017:

Dobrý deň,
budem písať v množnom čísle - za nás všetkých spišskonovoveských športovcov na kolesách. Sme nechcení na cestách, na chodníkoch. Vybudovanie cyklistického chodníka okolo Hornádu vyzeralo ako skvelé riešenie pre tých, ktorí si radi nie len zašportujú, ale aj cestujú takýmto spôsobom do práce, na nákupy a podobne. Bezpečný a plynulý presun. Malo to teda tak byť, kým sa nám tam nezačali ,,pchať chodci, psíčkari, deti a postupne sa z toho stáva akási pešia zóna pre pohodové prechádzky mamičiek s ich ratolesťami, starých ľudí a najhorší prípad - pánov s ich štvornohými miláčikmi, ktorí Vám pokojne vbehnú pod kolesá bicykla či kolieskových korčúľ. A skutočne, vbehnutie pod bicykel je ten lepší prípad, keďže má brzdy a nešťastiu môžete predísť. Z anonymných zdrojov viem o nejednom prípade, keď došlo k nešťastiu na kolieskových korčuliach, zapríčinené, samozrejme, chodcom, ktorý, logicky, na cyklistickom chodníku nemal čo hľadať. Najsmutnejšie je, že 5 metrov od neho mal svoj chodník. Takže, sen o plynulom, pokojnom a najmä bezpečnom presune na kolesách sa rozplynul a vymenil sa za pravý opak. Niekedy môžete schytať vražedný pohľad, že jazdíte na bicykli ako pirát a skoro ste prešli starej panej jej chlpáča alebo vnúča, ktorí behajú z jedného kraja chodníčka na druhý a vy neviete, kam sa uhnúť. Poprípade, ako sa mi raz stalo, Vám istá staršia pani povie, že predsa aj ona má kolesá, ukazujúc na svoj vozíček, ktorý ťahá za sebou.
Snáď sa to bude riešiť, kým sa skutočne nestane nejaká tragédia.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Na cyklistickom chodníku sa v zmysle zákona č. 8/2009 o cestnej doprave môžu pohybovať cyklisti, prípadne ľudia, so športovým vybavením ako sú napr. korčuliari, lyžiari, skejtbordisti... Prítomnosť chodcov však bohužiaľ nie je možné vylúčiť. Podobne ako je to v opačnom prípade, cyklisti na chodníku pre peších, resp. nesprávne sa pohybujúci chodci na vozovke. Je to jednoducho o dodržiavaní predpisov o cestnej premávke a o vzájomnom rešpektovaní.
Mesto prostredníctvom vlastných mediálnych možností apeluje na občanov chodcov, aby používali chodníky pre peších, resp. aby sa správali max. obozretne v prípade, že sa nachádzajú na cyklotrase. Žiadne represívne opatrenia zatiaľ nechceme využívať. Po ukončení kolaudačného konania bude možné príslušníkmi mestskej polície zabezpečiť častejšiu osvetu a informovanosť chodcov v teréne. Vzhľadom na to, že ku kontaktu cyklistov a chodcov môže dôjsť aj v súvislosti s priechodmi pre chodcov cez cyklotrasu, je potrebná vzájomná tolerancia a obozretnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia dopravy a výstavby MsÚ

 

Mesto pripravuje rekonštrukciu ľavého nábrežia Hornádu medzi ul.

Starosaská a Elektrárenská, kde by sa mali výrazne zlepšiť podmienky pre chodcov, čo by mohlo vylepšiť aj prípadný terajší stav využívania (resp.

nevyužívania) cyklochodníka chodcami.

peter, 2. 8. 2017:

Dobrý deň, aj napriek nahláseniu poruchy na verejnom osvetlení na sídlisku Západ 1 spoločnosti Brantner Nova - medzi Hutnícka 12 a 14 - 1. lampa od križovatky v smere ku kostolu sa do týždňa od nahlásenia nič neuskutočnilo - bez zrealizovania nápravy. Žiadame Vás o opravu. Súčasne požadujeme informáciu k výmene starého osvetlenia za LED technológiu. Radlinského ulica je po výmene, je to tak husto zaľudnená časť od podjazdu že si to žiadalo prioritu pre výmenu? Alebo si máme myslieť že Západ 1 je opäť len prívesok mesta
ktorý rekonštrukciu nepotrebuje? Podstatné je že platíme dane ako ostatní v tomto meste.

Odpoveď:

Podľa informácií z Brantneru boli poruchy na VO na sídlisku Západ opravované minulý týždeň. Druhá etapa modernizácie VO rieši aj sídlisko Západ, takže svietidlá budú aj tu vymenené za LED svietidlá.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu

Ján, 26. 7. 2017:

Chcela by som sa opýtať či miesta pre ŤZP zriadené na sídliskách majú osoby zaplatené a aj ich fyzicky využívajú.Pri vchode Hutnícka 8 je zriadené parkovacie miesto s rezerváciou pre konkrétne auto, ktoré je už min. polroka prázdne.Akým spôsobom a či vôbec sa tieto miesta kontrolujú vzhľadom na to,že je málo park. miest a takéto miesta ostávajú vlastne nevyužité.Je to miesto vôbec zaplatené?

Odpoveď:

V tomto prípade sa jedná o zaplatené vyhradené parkovacie miesto. Prinútiť dotyčného aby na ňom trvalo parkoval žiaľ nedokážeme.

Mesto Spišská Nová Ves

Lucia, 24. 7. 2017:

Dobrý deň.
Tradičná - každoletná - otázka: ako sa bude riešiť hluk a znečistenie od kúpajúcich sa pri veľkom Fľudri? Naozaj sa po všetkých tých rokoch nenájde nejaké opatrenie bez toho, aby deň čo deň bolo treba volať mestskú políciu? Naozaj tu musia všetci obyvatelia a záhradkári trpieť hluk a zápach deň čo deň? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Členovia občianskej stráže, ktorí aj doposiaľ monitorovali kúpanie boli dôrazne upozornení na zvýšený monitoring situácie  v rieke Hornád. Sme presvedčení, že dôjde k podstatnému zlepšeniu situácie, zároveň sa zvýši frekvencia hliadkovej činnosti v tejto lokalite.
JUDr. Michal Komara, PhD. náčelník MsP

Vieroslava, 22. 7. 2017:

Dobrý deň,
dňa 22. júla som bola s deťmi na krytej plavárni. K detskému bazénu prišla väčšia skupina rodičov s deťmi. Väčšina mužov nemala plavky, ale rôzne dlhé kraťasy, dvaja z nich dokonca trištvrťové nohavice. Všetci v nich vliezli do detského bazéna, okrem toho sa predtým ani neboli osprchovať. Jeden z nich konzumoval jedlo pri detskom bazéne. Plavčík ich po celý čas našej prítomnosti nevykázal z bazéna. Keď sme sa s inými mamičkami sťažovali personálu, dozvedeli sme sa, že s nimi sa príliš veľa toho nedá robiť. Mnohé iné rodiny s deťmi znechutene odišli. Pýtam sa, prečo pravidlá nemusia platiť pre každého. Odradí to mnohých ľudí od ďalšej návštevy. Za takýchto podmienok si už s deťmi tam ísť netrúfam.
S pozdravom,
Vieroslava Lunáčková

Odpoveď:

Počas obdobia prevádzkovania kúpaliska a plavárne sme sa snažili uvedenú problematiku riešiť. Návštevníci sa totiž sťažujú na dva základné druhy plaviek. Jedným vadí šortkové, druhým zase klasické. Ako prevádzkovateľ bazéna konštatujeme, že vyhovieť všetkým asi naozaj nemožno a najmä, keď to nerieši legislatíva. Naša organizácia oslovila viaceré inštitúcie, aby sa tento stav riešil legislatívne, žiaľ dodnes sa to nevyriešilo. Je pravdou, že kúpacie úbory návštevníkov, najmä mužskej časti, sa začínajú približovať tým pracovným, čím máme na mysli dlhé šortkové plavky, ktoré mnohokrát pripomínajú dlhé kraťasy, ktoré sa nosia i vonku. Pravda je taká, že keď sme v roku 2012 v prevádzkovom a návštevným poriadku plavárne mali ustanovenia, že kúpať sa dá iba v plavkách a v žiadnom inom odeve, tak najmä používatelia kúpacích šortiek písali sťažnosti, že sme sto rokov za opicami. Vraj kvôli tomuto nariadeniu prestávajú chodiť do bazéna a podobne. Často sme  museli riešiť sťažnosti a konfliktné situácie, kedy plavčíci vyvádzali návštevníkov, ktorí nemali plavky. Hlavným dôvodom tohto stavu bola obava, že mladí návštevníci, a to najmä v letnom období, budú do vody chodiť v krátkych nohaviciach (bežné, nie kúpacie šortky), ktoré budú špinavé a nevyčistené, a v bazéne sa potom neudrží predpísaná kvalita vody. Na základe kritiky sme sa rozhodli však vyjsť v ústrety širšiemu okruhu návštevníkov, a tak sme v úpravni vody urobili také opatrenia, aby sme aj zvýšené znečistenie vody eliminovali. Dnes sme schopní vyčistiť vodu, aj keby tam naozaj skočil niekto v montérkach. Návštevný poriadok sme upravili tak, že sa dá do bazéna chodiť aj v kúpacích šortkách. Teda sme názoru verejnosti vyhoveli. A opäť je zle, už sa objavujú opäť negatívne reakcie. Takže asi vyhovieť všetkým naozaj nemožno.  Verte , že chceme  vytvárať pokojné relaxačné prostredie, tak sa snažiť návštevníkov čo najmenej obmedzovať, obťažovať, prípadne vytvárať konfliktné situácie (ktorých sme zažili pri zákaze neúrekom) nejakými striktnými príkazmi, situácia ohľadom odevu do bazénu je sporná a tú musí  neriešiť legislatíva čoho dôkazom je aj skutočnosť , že s týmto problémom zápasí väčšina prevádzkovateľov na Slovensku.

Pozrite príspevok  : https://www.noviny.sk/zaujimavosti/105170-test-co-vynasa-viac-vody-z-bazena-dlhe-vlasy-vs-bermudy  

Ján MAGDOŠKO, riaditeľ Správy telovýchovných zariadení
tel. office:  +421 53 41 66 332
fax: +421 44 64 756
e-mail : magdosko(at)stez.sk

 

Eva, 19. 7. 2017:

Dobrý deň. Týždeň pred Spišským trhom na Gorazdovej ul. boli ošetrené okrasné kríky a živé ploty. V zadnom trakte pred vchodom 1,3,5 sa tak nestalo. Živý plot a kríky ostali neošetrené a tak pre návštevníkov ST to bolo zátišie pre vykonávanie potreby rovno pod oknami napriek tomu, že pri bývalej Banickej škole boli suché WC. Prosíme o zjednanie nápravy, t.j. ošetrenie okrasných drevín. Ďakujeme veľmi pekne.

Odpoveď:

Kríky už boli v 29. týždni upravené.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ