Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Ferdinand, 24. 3. 2018:

Dobrý deň, bývam na Ulicu I. Krasku, kde prebehla rekonštrukcia el. vedenia (vedenie vzduchom bolo dané do zeme). Chcem sa spýtať, či tieto práce sú už ukončené, lebo na chodníku a priľahlých trávnatých plochách by bolo treba ešte popracovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Ďakujeme za upozornenie, spätné úpravy boli realizované v dňoch 14. - 15. 4. 2018.

Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ

Veronika, 21. 3. 2018:

Dobrý den chcem sa opýtať ci mesto plánuje rekonštrukciu cesty od križovatky pri čerpacej stanici OMW az po železničné priecestie pri stanici STK. Cesta je v zlom stave,samé vytlky,nerovnomerna,same hrbolce. Ďakujem

Odpoveď:

Reagujem na Vašu otázku vzťahujúcu sa k plánom rekonštrukcie štátnej cesty III/3244 – Duklianska ulica v Spišskej Novej Vsi. Tento úsek, cez ulicu Dukliansku t. j. štátnu cestu III/3244 od križovatky s II/533 po železničné priecestie pri ceste II/536 Radlinského ul., v celkovej dĺžke 1,9 km je pod gesciou úradu Košického samosprávneho kraja zaradený v programe financovaného zo zdrojov Európskej investičnej banky. Z nám dostupných informácii od nášho zriaďovateľa KSK je v príprave obnova obrusnej vrstvy v celej šírke vozovky spolu s výmenou poškodených úsekov obrubníkov a následnou novou realizáciou vodorovného dopravného značenia.

Ing. Pavol Sedlák, Správa ciest KSK, Stredisko Spišská Nová Ves 

Peter, 23. 2. 2018:

Dobrý deň, nedávno som tu kritizoval istého šoféra MHD, tak aby som bol férový, dnes musím jedného pochváliť. Vodič č.25357 (ranný spoj č. 7) - takto ma vyzerať slušný, ústretový, sympatický pán vodič. Ak by mali takýto prístup všetci, radosť v našom meste cestovať.

Odpoveď:

Vážený pán Augustiňák,
ďakujeme Vám za Vašu pochvalu na adresu nášho vodiča MHD linky č. 7.
Veľmi nás teší, že cestujúci vedia oceniť pozitívne správanie a jednanie našich vodičov.
Našou snahou je poskytovať cestujúcej verejnosti kvalitné služby, aby boli spokojní a radi cestovali našimi spojmi verejnej dopravy.
Prajeme Vám všetko dobré a ešte raz ďakujeme.
S pozdravom                                     
Ing. Ľubomír Pastiran, riaditeľ závodu

Viktor, 21. 2. 2018:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať z akého dôvodu mesto nevypratáva sneh z ul Krížová ? Okolité ulice sú vždy odhrnuté a čisté !!! Ak nastanú mrazy tak sneh na ulici primrzne a hrozí riziko zranenia. Som obyvateľom tejto ulice a som na invalidnom vozíku. Tlačenie vozíka je cez súvislú vrstvu snehu nanajvýš obtiažne ako pre mňa tak i pre doprovod. Vopred ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Dobrý deň,

ulica Krížová vzhľadom na jej dopravnú dôležitosť sa neošetruje chemickým posypom, ale len pluhovaním. Z toho dôvodu sa môže javiť, že je v horšom stave pri zimnej údržbe ako okolité ulice. Zjazdnosť miestnej komunikácie preveríme so spoločnosťou zodpovednou za výkon zimnej údržby.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy

 

 

Tomáš, 14. 2. 2018:

Dobrý deň, chcel by som sa opätovne opýtať, či mesto plánuje riešenie parkovacích miest na sídlisku východ - Slovenská ulica alebo tie PÁR novovybudovaných parkovacích miest v roku 2017 je konečné? Nakoľko v krátkom čase pribudlo veľa rezervovaných parkovacích miest pre ZŤP občanov (14 miest na malom parkovisku a mnoho z nich ma namaľované čiary širšie ako mu patrí ), prosím o riešenie, kde majú parkovať ostatné motorové vozidla. Pri školskom internáte aj pri geologickom prieskume sú súkromné parkoviská, na ktorých nie je možné parkovať, resp. iba za poplatok.
Taktiež prosím mesto, aby preverilo veľkosti existujúcich a prideľovanie nových miest pre ZŤP. Pre nedostatok miest je zhoršený prístup hlavne pre veľké vozidlá, ako sanitky či hasiči.
Ďakujem.

Odpoveď:

Režim na doteraz prístupných parkovacích plochách pri internáte, resp. pri geol. prieskume bohužiaľ nemôžeme ovplyvniť nakoľko tieto plochy nie sú majetkom mesta. Mesto už spracovalo projektovú dokumentáciu pre územné konanie na rozšírenie parkovacích plôch na sídl. Východ v roku 2017 s využitím parciel vo vlastníctve mesta. V tomto roku pokračujeme v nutnom administratívnom procese, teda zabezpečenie projektu pre stavebné povolenie, stavebné povolenie, verejné obstarávanie a prípadná realizácia. Termín realizácie však bude závisieť od ukončenia spomínanej administratívy a schválenia financovania v mestskom zastupiteľstve. Realizáciou tohto zámeru by došlo k vytvoreniu viac ako 50 parkovacích miest. V súčasnosti je možné využívať len dostupné parkovacie plochy na sídl. Východ, resp. jeho blízkosti (napr. bezplatné parkovisko pri trhovisku). Je nám ľúto ale terajší nepriaznivý stav nedokážeme zmeniť v krátkom časovom horizonte a preto prosíme o trpezlivosť.

Rozmer parkovacieho miesta pre osoby ŤZP s parkovacím preukazom je 3,5 m (šírka) x 4,5 m (dĺžka), čiže rozmerovo sú v poriadku. Miesta sú spoplatnené podľa m2, čiže čím väčšie plošne tým väčší poplatok. Bežné parkovacie miesto má šírku min. 2,25 m, ale v dnešnej dobe sa projektuje 2,4, alebo 2,5 m aj vzhľadom na rozmery automobilov a komfortnejšie parkovanie.

Plánované parkovanie - viď tu>> - dokument pdf

Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia a výstavby MsÚ

Arnold, 7. 2. 2018:

Dobrý deň, chcem sa opýtať vedenia mesta na výstavbu plánovaného lyžiarskeho strediska v Novoveskej Hute. Keďže práce sa pred rokmi započali, konkrétne výrub stromov a viac sa toho nespravilo, mal by som niekoľko otázok, na ktoré by mesto malo vedieť odpovedať bez presmerovania otázky na developera. Vaše odpovede určite zaujímajú nejedného Novovešťana. Teda:
V akom štádiu je tento projekt?
Koľko dreva sa doteraz kvôli tomuto projektu vyrubalo?
Ako sa vyťažené drevo spracovalo a kde skončilo?
Koľko na tom mesto zarobilo?
Kam sa peniaze z predaja tohto dreva investovali?
Ako má mesto ošetrenú zmluvu o výstavbe strediska, keďže obyvatelia prišli o obrovské kultúrno-spoločenské dedičstvo, akým príroda určite je?
Dostal alebo dostane developer nejakú pokutu za nepokračovanie v projekte?
V mene obyvateľov mesta vopred veľmi pekne ďakujem za odpovede.
Arnold.

Odpoveď:

Bývalé vedenie mesta v zastúpení vtedajšej pani primátorky  podpísalo v  roku 2006 zmluvy  týkajúce sa projektu HorSKIpark ako aj projektu Spišský park - Dorchester. Z týchto zmlúv plynuli záväzky, ktoré mesto muselo plniť, okrem iného aj zmenu územného plánu a – žiaľ – aj výrub stromov. Zmluvy sú doteraz platné, v podstate je možné v projektoch pokračovať.

   Na základe rozhodnutia Obvodného lesného úradu Spišská Nová Ves zo dňa 16.6.2008 o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesa bolo v roku 2009 celkom vyrúbaných  4 702,65 m3 drevnej hmoty na celkovej porastovej ploche 36,22 ha.
Vyťažené drevo sa spracovalo štandardnými ťažbovými postupmi určenými pre ťažbu dreva, ako ťažba mimoriadna. Ťažbu dreva vykonali zmluvní dodávatelia prác.
Drevná hmota z danej ťažby bola zmanipulovaná na odvozné dĺžky podľa kvality dreva (t. j. sortimentov dreva) a dodaná za v tom čase zmluvné ceny dreva podľa jednotlivých odberateľov a sortimentov dreva. Na porovnanie v tom čase (rok 2009) sa priemerná cena dreva za 1 m3 pohybovala na úrovni 30 €/m3. Celková ťažba Lesov mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., bola v roku 2009  cca 111 600 m3 drevnej hmoty (96 % kalamitná hmota).
Peniaze z predaja z danej mimoriadnej ťažby dreva tvorili iba malú časť celkových príjmov spoločnosti z predaja drevnej hmoty v roku 2009. Nakoľko ťažba danej hmoty predstavovala cca 4 % celkovej ťažby v danom roku. Finančne prostriedky tak ako ostatné boli použité na pokrytie prevádzkových nákladov,  t. z. na pestovnú činnosť, ťažbovú činnosť ostatné výrobne činnosti, režijne náklady (v ktorých tvorí nemalú časť aj nájom mestu Spišská Nová Ves) a neposlednom rade aj na tvorbu rezervy na pestovnú činnosť na ďalšie roky.
Mesto Spišská Nová Ves

lucia, 25. 1. 2018:

Dobrý deň chcela by som sa opýtať chcem napísať poďakovanie ty ktorí sa zúčastnili bratovi na pohrebe a chcela by som priložiť aj foto ako to mám urobiť ďakujem

Odpoveď:

Ak myslíte poďakovanie do Ička, je potrebné navštíviť redakciu - v budove Radnici na 1. poschodí.
Viac informácií nájdete tu:
http://www.spisskanovaves.eu/system/vybrane_odkazy/informator/redakcia/index.html

Cenník tu: 
http://www.spisskanovaves.eu/system/vybrane_odkazy/informator/cennik/index.html

Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta

lucia, 24. 1. 2018:

Dobrý deň, chcela by som pridať poďakovanie, kde to treba napísať alebo zájsť?

Odpoveď:

Poďakovanie môžete uviesť aj do tejto rubriky, podobne ako ste položili otázku. Ak myslíte poďakovanie do Ička, je potrebné navštíviť redakciu - v budove Radnici na 1. poschodí.

Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta

Peter, 17. 1. 2018:

Chcel by som zložiť poklonu vodičovi autobusu č. 7 (vodič: 20470 - ak lístok neklame), ktorý dokáže vo svojom vozidle vytvoriť väčšiu zimu, ako je aktuálne vonku. Naozaj, klobúk dole! Takéto šetrenie, toto je minimálne na MHD zamestnanca mesiaca.

Odpoveď:

Vozidlo KE-190JI dnes malo poruchu - únik vody, tým pádom voz nekúril, nepríjemnosť počas cestovania nevznikla z viny vodiča.
Ďakujem za porozumenie. 
Ing. Ľubomír Pastiran, riaditeľ dopravného závodu Spišská Nová Ves eurobus, a.s

Juraj, 28. 12. 2017:

Včera nám došlo íčkovonku je ľadovica, tak miesto pozerania telky čítam rozpočet na rok 2018. Čítam čítam ale nenašiel som tam sľubovanú rekonštrukciu cesty na Rybničnej ulici v Novoveskej Hute. Pýtam sa či ste nejakým nedopatrením na to zabudli, alebo to myslíte vážne že po rokoch sľubovania ste to znova odložili. Asi pred 10 rokmi som písal na túto adresu a pýtal som sa zhruba to isté a bolo mi odpovedané že citujem z Rybničnou to myslíme vážne a ubehlo si myslím už veľa času a ľudia sú si myslím tiež trpezliví a čakajú a čakajú a nič. Takže ešte raz sa ponížene pýtam mohli by ste mi prezradiť nejaký ďalší dátum kedy plánujete opravu cesty na Rybničnčj v Novoveskej Hute? Na ceste kde je cintorín, škôlka, multifunkčné ihrisko, spojnica medzi SNV a cyklotrasami, je to cesta k oddychovým prístreškom v rybníkoch a býva tu zopár zúfalých ľudí ktorí platia dane a servis za autá za vybité tlmiče a čapy, ľudí ktorí si idú nohy dolámať kôli tejto prekážkovej dráhe. Treba sa tu vybrať a prejsť si to, každé ročné obdobie má svoje čaro. V lete je to prach ktorý sa kôli jamám nedá poriadne pozametať ani spláchnuť/čo by ste mohli robiť častejšie/ v období dažďov sú to stekajúce potoky ktoré autá rozstrekujú po plotoch a fasádach domov, v zime sa tu kôli kopcom a vyčnievajúcim kanálom nedá poriadne odhrnúť sneh a tak ďalej. Ďakujem Vám ak ste to dočítali do konca. S pozdravom občan najkrajšieho mesta na Slovensku Spišskej Novej Vsi.

Odpoveď:

Táto cesta je zahrnutá medzi plošné rekonštrukcie komunikácií - viď Ičko 4/2018, str. 3:

Rybničná ul.: Rekonštrukcia cesty od 1.  8.  do 15.  10.  2018. Práce za plnej uzávierky komunikácie etapovite.

http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/dokumenty/Icko/2018/Icko_4_2018_vF.pdf

Denisa, 25. 12. 2017:

Dobry den, chcela by som sa opytat aky ma mesto postoj k velkemu kriklavemu napisu Cinsky supermarket cez polovicu DK v centre mesta. Cez sviatky sme tu mali navstevu a velmi sme sa chceli popysit najkrajsim mestom Slovenska. Nasa navsteva aj my sme neveriacky pozerali na toto dielo v centre mesta! Myslim si, ze uz len umiestnenie takeho druhu obchodu sa absolutne nehodi do tejto budovy a cele mesto to vyslovne spati. Turisti si uz potom nejake namestie so sosovkovitym tvarom ani nezapamataju. Toto prekona ich ocakavania bez debaty.

Odpoveď:

Budova nie je majetkom mesta.

Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora

Martin, 12. 12. 2017:

Zdravím,
21. 10. som čakal na zastávke Radnica, Letná na autobus č. 11, ktorý má byť údajne prípoj k vlaku. Odhliadnuc od toho, že na žel. stanicu má príchod zbytočne o 20 minút skôr než ide vlak smer KE a a cca 25 minút smer BA, som čakal na tejto zastávke, kde ani nezastavil. Prázdny prešiel okolo. Toto bola už moja druhá šanca pre tento spoj. Na sídl. Východ zastavuje (alebo aspoň v tomto prípade zastavil) na výstupnej zastávke sidl. Východ pri trhovisku, čo je taktiež veľmi nelogické. Cez nástupnú zastávku sidl. Východ prešiel bez povšimnutia. Chcem sa opýtať ako sa môžem spoľahnúť na takéto spoje, ak sa potrebujem dostať na vlak? Nie je potom možné sa čudovať, že jazdí poloprázdny. Ďakujem (otázku pridávam znova nakoľko som sa nedočkal odpovede)

Odpoveď:

Dobrý deň,

s vodičmi pracujúcimi na spomínanej linke sme vykonali pohovor, už sa to neopakuje. Za vniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme.

S pozdravom

Miroslav Uličný
dispečer
eurobus, a. s.
Staničné námestie 9, 042 04 KOŠICE
Dopravný závod Spišská Nová Ves
Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves

Marta, 10. 12. 2017:

Dobrý deň. ĎAKUJEM za osvetlenie hviezdice vzadu na Mieri. Je to pekný darček k Vianociam. Verím, že ste tým potešili veľa ľudí.

Odpoveď:

Silvia, 2. 12. 2017:

Dobrý deň, rada by som upozornila na stále sa opakujúci neporiadok pri kontajneroch v zadnej časti Gorazdovej ulice pri materskej škôlke. Tento neporiadok tam privážajú na autách obyvatelia, ktorí namiesto toho aby tento odpad odviezli na zberný dvor, jednoducho ho privezú na Gorazdovu ulicu. Mnohokrát sa jedná o stavebný odpad, alebo veľké nefunkčné elektrospotrebiče, alebo jednoducho komunálny odpad z ich domácnosti, ktorý jednoducho privezú. Spôsobujú tým neskutočný neporiadok, ktorý páni smetiari neupratajú - myslím že to nieje ani ich povinnosťou. Čo sa dá uprace do práve vysypaných kontajnerov pán školník zo škôlky, a určite to tiež nieje jeho povinnosťou. Robí to preto že hneď vedľa kontajnerov je škôlka. Myslím, že by bolo vhodné umiestiť do tejto uličky smerom k škôlke kamery a pokutovať tých, ktorí nám znečisťujú naše prostredie. Obyvatelia prislúchajúcich bytoviek si za komunálny odpad platia. Tak poprosíme o vyriešenie situácie, aby sme odpad mali kde dávať a nemať pred materskou škôlkou ako na Luníku IX. Za vyriešenie tejto špinavej situácie vopred ďakujú obyvatelia a deti MŠ Gorazdova

Odpoveď:

Hliadky mestskej polície zvýšia monitoring tejto lokality, zároveň Vás prosím, ak zistite osobu, ktorá tam priváža takýto odpad, resp. viete nám poskytnúť foto, budeme to aj riešiť. Nie je však možné, aby hliadka bola permanentne v lokalite a ani v blízkej budúcnosti nebudeme umiestňovať monitorovacie kamerové systémy. Verím, že vzájomnou súčinnosťou spoločne  dokážeme vyriešiť tento problém.
S pozdravom JUDr. Michal Komara, PhD. náčelník

Arnold, 24. 11. 2017:

Dobrý deň, chcem sa opýtať vedenia mesta, resp. vedenia podniku Lesy mesta SNV, ako je možné, že v lokalite Muráň, v lokalite EUROPSKÉHO VÝZNAMU, sa ťaží drevo vo veľkom? Hneď vedľa značky informujúcej o národnom parku s najvyšším stupňom ochrany 5 sa nachádzala skládka rezaných stromov. To nieje pekný obraz pre návštevníkov a veľa to vypovedá o spôsobe, akým sa chováme k prírodným rezerváciám.
Keď som tieto miesta navštevoval ako dieťa, pamätám si len kopce husto zarastené stromamy, podobalo sa to na prales. Dnes sú tieto kopce hole po besnení živlu menom človek. Áno viem, všetko sa deje v rámci legislatívy a podobne, no chcem aby ste vedeli, že existujú aj občania, ktorým to nieje jedno!

Odpoveď:

Vážený občan,
dovoľte, aby som zareagoval na Váš email, v ktorom nás obviňujete z "besnenia", aké podľa Vás predvádzame v okolí CHPR Muráň, ktorý sa nachádza v piatom stupni ochrany prírody. Vedzte, že v tomto bezzásahovom pásme sme sa lesa ani nedotkli, naopak odstraňujeme príčiny toho, že tam nesmieme zasahovať. Drevo uložené na odvoznom mieste vedľa označenia PR je zo susedných porastov. Lykožrút smrekový totiž, bohužiaľ, nepozná hranice bezzásahových pásiem a napriek všemocnému úsiliu sme ho to nedokázali naučiť. A tak v okolí CHPR Muráň besnie presne živel s názvom Lykožrút smrekový a je našou povinnosťou v rámci hospodárskych lesov, ktoré spravujeme, postupovať podľa zákona, v tomto prípade odstraňovať následky kalamity. Do takto oslabeného lesa sa následne zväčša "pustí" vietor a dielo skazy býva dokonané. Nie je tiež pravdou, že v okolí sa nachádzajú "holé kopce", zákon nám udeľuje povinnosť tieto plochy do dvoch rokov od ich vzniku zalesniť a túto povinnosť si aj zodpovedne plníme. Na "holých kopcoch" teda rastie druhovo i vekovo zmiešaný les, ktorý by mal plniť všetky funkcie lesa, teda aj spoločenskú. Vážime si Váš záujem, a teší nás, že občania sú aj v týchto otázkach aktívni. Verím, že sme Vás odpoveďou uspokojili a hlavne upokojili. V mene spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves vám želám príjemné prežitie pokojných sviatkov.
S pozdravom  Ing. Marek Burik

Marián, 23. 11. 2017:

Dobrý deň.
Neviem čo sa deje, no na sídlisku Západ nie je funkčné verejné osvetlenie už 3. noc. Nehovorím o celom sídlisku. Ja to pozorujem na Tkáčskej ulici. Dokedy bude tento stav? Rieši to vôbec niekto? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Prevádzkovateľ verejného osvetlenia mesta Spišská Nová Ves bol upozornený na danú poruchu dňa 21. 11. 2017 o 19:30. Na odstránení káblovej poruchy stále pracuje.

Tomáš Hamráček, odd. komunálneho servisu MsÚ

Dominika, 13. 11. 2017:

Dobrý deň, na sídlisku Tarča momentálne prebieha úprava cesty na Brezovej ulici. Chcela by som sa opýtať, či je v pláne úprava aj iných ulíc alebo aspoň parkovísk. Na Lipovej ulici je to viac než potrebné. Parkovacie čiary tam asi nikdy ani neboli, vodiči nevedia parkovať. Cez deň je parkovisko poloprázdne, no čím je neskoršia hodina, tým väčší problém. Po 16:00 sa zaparkovať už nedá, pritom ak by ľudia parkovali tak, ako majú, vošlo by sa na parkovisko ešte ďalších 6 - 7 áut. Možno by tým ľuďom čiary pomohli.

Odpoveď:

Rekonštrukčné práce sa týkajú len ulice Brezová. Vodorovné značenie už v tomto roku nerealizujeme. V prípade, že povrch parkoviska je v bezprašnej asfaltovej úprave, zvážime túto možnosť. Radi by sme však zabezpečili parkoviská, kde je možné realizovať vodorovné značenie systematicky na všetkých sídliskách. Samozrejme je to podmienené dostatkom finančných prostriedkov.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Štefan, 30. 10. 2017:

Dobrý deň. Neviem či budovu a celý areál A. S. v Spišskej Novej Vsi mate v správe vy alebo Eurobus, a. s., ale je to strašné, na celej stanici nesvietia svetla na zastávkach kde ľudia čakajú. Robte s tým niečo, je to tam o život.

Odpoveď:

29. 10. 2017 následkom zlých poveternostných podmienok/silný vietor/, došlo k technickej poruche na osvetlení autobusovej stanice. Príčina bola odstránená v priebehu nasledujúceho dňa 30. 10. 2017. Je nám ľúto, že bola zo strany cestujúcej verejnosti prejavená nespokojnosť. Dovoľujeme si poznamenať, že o aut. stanicu, ako aj o areál autobusového nástupišťa sa staráme v rámci našich možností a tech. stavu objektov.
Ján Fedor, dopravno – prevádzkový majster spol. eurobus

 

Soňa, 22. 10. 2017:

Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadom parkovania dodávok na sídliskách. Konkrétne na sídlisku Tarča je s tým dosť veľký problém. Na jednej ulici je zaparkovaných naraz aj niekoľko dodávok, štyri, päť, ... ako kedy, ale zaberajú dosť miesta. Ľudia majú problém zaparkovať pred vlastným domovom, kvôli rôznym firemným dodávkam, ktoré tam nemajú čo robiť. Chcela by som vedieť, či s tým niečo plánujete robiť, tak ako aj v iných mestách. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Podľa momentálneho dopravného značenia vodiči dodávok môžu parkovať na sídlisku Tarča.

Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP

Lukáš, 17. 10. 2017:

Dobrý deň prajem,
chcem sa ako otec 8-mesačnej dcéry, ktorá ešte nevie chodiť po vlastných a nie to ešte preskakovať kopy stavebného materiálu, zeminy, kameňov, pripomenúť, že v bytovkách na Kováčskej ulici bývajú aj obyvatelia, ktorí majú malé deti a využívajú na ich prepravu kočiare. Papiere s informáciou neparkovať na cestnej komunikácii, resp. chodníkoch boli vylepené na vchody bytoviek 26. 9. 2017, pričom termín začatia bol určený na 29. 9. 2017. V skutočnosti sa však začalo o pár dní neskôr. Preto prosím o zainteresovaných ľudí do tejto problematiky, aby sa prišli pozrieť a vyskúšať bojové podmienky pre dospelých ľudí a hlavne pre ľudí s malými deťmi. Ďakujem.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet, dodávateľ je upozornený na dočasné uskladňovanie vybúraných hmôt mimo chodníkov. Naďalej prosíme o trpezlivosť.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ