Dnes je 18.04.2024, meniny má Valér
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Dana, 12. 11. 2019:

Dobrý deň. V časti sídliska mier, kde sa nachádzajú potraviny CBA a diskontná predajňa alkoholu, sa denno- denne stretávajú občania, ktorí narúšajú morálku, bezpečnosť a slobodu ľudí zo sídliska. Situácia je už tak neunosná, že sa ako obyvateľ, po tme bojím tade prechádzať. Pokiaľ je mi dobre známo, pitie alkoholu na verejných priestranstvách je priestupok. To zgrupovanie skupín musí skončiť. Preto žiadam, aby v tejto oblasti boli zvýšené hliadky, a občania ktorí porušujú poriadok, riadne pokutovaní. Inak budeme ako občania žiadať zrušenie diskontnej predajne na mieri. Je mi ľúto, že to došlo až do takého štádia, ale ak sa niečo nezačne v tejto veci riešit, keďže viem, že to nieje prvý podnet, prizvem média aby dôkladne zmapovali činnosť mesta v tejto záležitosti. Potom sa niet čomu čudovať, že v našom meste rastie podpora extrémistických strán.

Odpoveď:

Boli prijaté opatrenia na zvýšenie hliadkovej činnosti v uvedenej oblasti. Hliadky v utorok 12. 11. 2019 pri diskonte riešili 4 porušovateľov VZN č. 7/2015.
Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP v Spišskej Novej Vsi

Priestory oboch predajní (Potraviny CBA a Diskonto) sú umiestnené v priestoroch  vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb. Mesto Spišská Nová Ves nedisponuje oprávnením na zrušenie podnikateľskej činnosti alebo prevádzkarne, v ktorej je takáto činnosť vykonávaná.

Brigita Sopková, referát vnútornej správy MsÚ v SNV

Katarína, 4. 11. 2019:

Zistila som, že mesto Spišská Nová Ves nie je na portály cintoríny.sk, kde sa dajú nájsť hrobové miesta zomrelých podľa mien.Nenašla som to ani na virtuálnych cintorínoch.Mesto Gelnica má túto službu dostupnú aj s fotografiou hrobu.V dnešnej dobe si myslím, je to veľmi dobrá služba.Ráta mesto s touto službou?

Odpoveď:

Ďakujeme za upozornenie. V najbližších dňoch sa budeme tejto téme venovať a následne vyhodnotíme opodstatnenosť tohto zámeru.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu

Marta, 20. 10. 2019:

Dobrý deň, neviem, či táto otázka patrí sem, ale zaujíma ma, kedy bude možné kúpiť si noviny na našej, teraz pekne obnovenej, železničnej stanici. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

ŽSR majú uzatvorená nájomnú zmluvu za účelom umiestnenia novinového stánku pred prijímacou budovou ŽST Spišská Nová Ves. Počas rekonštrukcie prijímacej budovy bol nájom prerušený a stánok odstranený. Po kolaudácii bude novinový stánok opätovne osadený na pôvodné miesto. Predpokladaný termín 11/2019.

Prajem pekný deň!

Ing. Ľubomír Mitas, manažér externej komunikácie, odbor komunikácie a marketingu, ŽSR

Viktor, 17. 10. 2019:

Dobrý deň
Chcel by som sa opýtať, či mesto neuvažuje o kúpe kompostérov pre obyvateľov mesta ? Ďakujem.

Odpoveď:

Mesto  schválením a realizovaním projektu „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“ si vybralo cestu zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad prostredníctvom zberných nádob s následným zhodnocovaním odpadu v mestskej kompostárni.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu

Hedviga, 15. 10. 2019:

Dobrý deň.
Chcela by som poprosiť o úpravu mechanizmu na vchodových dverách v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici č. 16. Chodím pravidelne na návštevu k 85-ročnej mamke a otvoriť tieto dvere je naozaj problém aj pre mňa, nie to pre starých ľudí, ktorí tam bývajú. V prípade, že má starší občan paličky alebo vozík, je skoro nemožné to zvládnuť. Obraciam sa na kompetentných a prosím minimálne o úpravu mechanizmu nad dverami tak, aby sa dali dvere pohodlne a ľahko otvoriť.
Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď:

Na bytovom dome Levočská 16 boli počas prác na zatepľovaní obvodového plášťa vymenené aj vstupné dvere do objektu za plastové. Keďže sú dosť veľké (aj z dôvodu typu prevádzky a nájomcov v objekte) a ťažké, je problematické zabezpečiť ideálne zatváranie dverí. Aj ich umiestnenie smerom na západ sťažuje ich správne nastavenie, nakoľko pri priamom osvite slnečnými lúčmi dochádza k ich prehrievaniu a zmene objemu, čo mení charakteristiku zatvárania. Mesto pravidelne pri zmene vonkajších poveternostných pomerov zabezpečuje nastavenie zatvárača (BRANO), aby sa dvere dobre zatvárali, nekládli veľký odpor, a aby pri tom nebúchali. Brano sme už 2x menili, avšak pokiaľ nebude možné zabezpečiť plynulé zatváranie dverí s jestvujúcim zatváračom dverí, mesto zabezpečí jeho výmenu. Pre uľahčenie otvárania dverí plánujeme na vstupných dverách osadiť systém bezkontaktného otvárania dverí (čipový kľúč).

Ing. Miroslav Krotký, referát bytov a nebytových priestorov, MsÚ

Gabriela, 6. 10. 2019:

Dobrý deň,
zaujíma ma, či sa neuvažuje v budúcnosti v našom meste s osadzovaním podzemných kontajnerov.
Vďaka.

Odpoveď:

V súčasnosti prebieha analýza potrebných investícií a na základe toho bude následne rozhodnuté, či pôjde mesto touto cestou...
Tomáš Hamráček, vedúci odd. komunálneho servisu

Ján, 3. 10. 2019:

Prajem pekný deň.
Rád by som sa opýtal, či existuje nejaký poradovník ulíc na opravy chodníkov a ciest. Ak takýto poradovník máte, tak ho, prosím, zverejnite. Chcem poukázať na to, že niektoré ulice sú v takom stave, že minulého roku bolo neskoro ich opravovať. Napríklad Tolstého ulica -cesta- sa ani nedá hovoriť, že je cesta, stačí sa prísť pozrieť. Rád by som vedel, kedy sa chystá jej nie oprava, ale rekonštrukcia, ako napr. Kollárova ulica za jej prevedenie vyslovujem pochvalu, až na malý detail - mala byť nižšie. Keďže rozpočet mesta je prebytkový https://rozpocet.digitalnemesto.sk/#mesto/spisskanovaves/organizacia/spisskanovaves, takže finančne to nebude problém. Prajem p. novému primátorovi mnoho úspechov v práci.
Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

oddelenie výstavby a dopravy úzko spolupracuje s mestskými výbormi a Komisiou výstavby, dopravy a územného plánovania. Na základe ich odporúčaní, obhliadok lokalít a, v neposlednom rade, požiadaviek občanov sa zostavuje rozpočet pre nasledujúci kalendárny rok. Schválené finančné prostriedky pre realizáciu nových, resp. rekonštrukciu a údržbu existujúcich stavieb budú pre rok 2019 vyčerpané s ukončením stavebných prác na aktuálne prebiehajúcich stavbách, t. j. výstavba oporného múru v Novoveskej Hute, rekonštrukcia chodníka na Bezručovej ulici a Ulici J. Fabiniho. V prípade podnetov odporúčame občanom obrátiť sa na príslušný mestský výbor s možnosťou zaradenia danej požiadavky do plánu hlavných úloh na nasledujúce kalendárne roky.

Ing. Milan Mucha, oddelenie výstavby a dopravy, ŠFRB, MsÚ

Peter, 30. 9. 2019:

Dá sa riešenie krížovky poslať do redakcie časopisu Ičko aj elektronicky ? Ak áno komu e-mail poslať ? Ďakujem.

Odpoveď:

Áno, adresu redakcie nájdete tu: 
www.spisskanovaves.eu/system/vybrane_odkazy/informator/redakcia/index.html

Andrea Jančíková, kancelária primátora

 

 

Júlia, 19. 9. 2019:

Dobrý deň, chcela by som sa dokedy budú pred železničnou stanicou na platenom parkovisku parkovať autá bez zaplateného parkovného a tí, ktorí máme predplatené parkovacie karty nemáme ráno kam zaparkovať? Nehovoriac o tom, koľkokrát tam parkujú autá taxikárov, ktorí nechcú nechať autá na slnku... Toto mestská polícia nerieši? Len parkovanie na Ul. odborárov? Tiež by som chcela vedieť, odkiaľ pokiaľ je toto parkovisko platené (či až ku autobusovej zastávke) a či sa neplánuje s vyznačením parkovacích miest čiarami? Ďakujem!

Odpoveď:

Platené parkovanie je medzi ulicou Odborárov a Vajanského. Možnosť platby jedine SMS.

Prevádzkovatelia taxislužieb boli upozornení, aby využívali parkovanie mv na vyhradených parkoviskách, mestská polícia monitoruje úhradu za parkovanie cez SMS parking, platené parkovisko je od križovatky ul.Odborárov po križovatku Ul. Vajanského. Cestný správny orgán podľa plánu práce vyznačí parkovacie miesta.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník mestskej polície

Karol, 2. 9. 2019:

Chcel by som sa opýtať,kedy bude firma zodpovedná za odvoz odpadu odvážať odpad v kontajneroch na biologicky rozložiteľný odpad. Ani neviem, či vôbec boli tieto kontajnery vyprázdnené (sídlisko Západ). Slúžia akurát tak ako liaheň hmyzu. Ak je problém s ich vyprázdňovaním, tak načo ste ich rozmiestňovali? Môžem vám poslať aj foto. Alebo treba všetko riešiť cez Markízu? Podotýkam, že odvoz odpadu neplatíme málo.

Odpoveď:

Kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad sú vyvážané v zmysle harmonogramu 1 x týždenne.  Je však prípustné, že zlyhal ľudský faktor. Osádku vozidla sme dôrazne poučili o tom, aby boli všetky kontajnery v tomto intervale vyvážané. Zároveň zvýšime kontrolu vyvážania odpadov. Veríme, že v budúcnosti nebude dochádzať k takýmto chybám.

Tomáš Hamráček, vedúci odd. komunálneho servisu MsÚ

Peter, 22. 8. 2019:

Dobrý deň, chcem sa opäť opýtať na tému futbalový štadión. Je smutné pozerať sa na náš štadión a vidieť, že sa na ňom nič nedeje. Kedy sa začne rekonštrukcia futbalového štadióna? Od zbúrania prebehol už rok a nič sa tam nepohlo a stagnuje to...

Odpoveď:

V súčasnej dobe sa dokončujú všetky úpravy v projektoch a rozpočte prvej etapy rekonštrukcie. Nakoľko došlo ku výrazným zmenám oproti prvotne projektovanému zámeru, tak si úpravy nových projektov a rozpočtov na zoštíhlenú rekonštrukciu vyžiadali určitý čas. V krátkom čase bude vyhlásená verejná súťaž na dodávateľa celej stavby. Naším zámerom je, aby sa už počas zimy začali stavebné práce v priestoroch hlavnej tribúny a administratívnej budovy.
Ing. Vladimír Hovaňák, riaditeľ príspevkovej organizácie STEZ

Matúš, 15. 8. 2019:

Dobrý deň,
chcem sa opýtať či a ak áno, aký je plán využitia štátnej dotácie na zadržiavanie vody v krajine a zmierňovanie rizík sucha. Prípadne či je možné nahliadnuť alebo prispieť k návrhu opatrení týkajúcich sa danej problematiky, prípadne či ma viete nasmerovať na niekoho, kto túto problematiku v našom meste rieši. Ďakujem M.G.

Odpoveď:

Aktuálne zvažujeme možnosti využitia dotácie v našom meste. V prípade záujmu prispieť k návrhu opatrení ma prosím kontaktujte. 

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu
Mestský úrad
Štefánikovo námestie č. 1
052 70 Spišská Nová Ves
Tel: +421 53/4152 228
Mobil: +421 908 643 065
mailto:k tomas.hamracek@mestosnv.skmailto: tomas.hamracek(at)mestosnv.sk

 

Marian, 29. 7. 2019:

Dobrý večer,
chcem sa Vás pekne opýtať:
1) Počíta sa s opravou chodníkov v najbližšej dobe v meste? Väčšina je z nich v dezolátnom stave, príklad jeden za všetky: Chodník od Coopu do centra mesta, pre starých ľudí, ktorí sa potkýnajú o diery, je to utrpením.
2) Plánujú sa nejaké zmeny, poprípade opravy na Štefánikovom námestí, ktoré by prispeli k skvalitneniu života Novovešťanov?
S prianím veľa úspechov
Marián

Odpoveď:

Zatiaľ nedokážeme zabezpečiť opravy týchto chodníkov vzhľadom na rozsah a možnosti rozpočtu mesta. S príchodom väčšieho investora do lokality Štefánikovho námestia by sa určite doriešilo okolité územie centra mesta.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

eva, 21. 7. 2019:

Dobrý deň, prečo autobus č.3 nejde vôbec na východ o 18.38 z Huty a ani nemám ako sa dostať na Západ prečo tak ide č. 4 až o pol hodiny žeby naokolo bližšie. Ďakujem za odpoveď a podotýkam, že nie som sama čo chodíme do Huty.

Odpoveď:

Uvedený - novozriadený spoj č. 62 linky MHD 3 , ktorý premáva od 1. 7. 2019 na trase Novoveská Huta - Aut. stanica nezachádza na sídlisko Tarča ani sídlisko Východ z dôvodu, že tento spoj je prípojom k vlakom R 609 do Košíc a k RR 764 do Bratislavy. Z tohto dôvodu je vedený ako zrýchlený (obsluhuje len Novoveskú Hutu a Ferčekovce),  nakoľko pri zachádzke cez sídliská by tieto vlaky nestihol.
Na uvedené spojenie z Novoveskej Huty na sídlisko Západ Vám odporúčame využiť pôvodné spojenie, ktoré ostalo zachované. 

Novoveská Huta 18:05 hod.  MHD 3
Aut. stanica 18:35 hod.
Aut stanica 18:40 hod.  MHD 4
Sídl. Západ 18:56 hod.  

Peter PÁLFY, hlavný dopravno-prevádzkový majster
eurobus, a. s. Košice, Dopravný závod Spišská Nová Ves, Duklianska 47, 052 63 Sp. Nová Ves

eva, 21. 7. 2019:

Dobrý deň, chcem sa spýtať, toho kto robil cestovne poriadky, či niekedy išiel zo západu do Novoveskej Huty, keď tak neskutočne pomenil cestovný poriadok, že sa nemôžem dostať na spoje, hlavne cez víkendy do Huty, a keď ide č. 4, tak je tam len jedna minúta na prestup a keď nestihne na semaforoch, tak je to zle. Ja si myslím, že ste tu pre ľudí, dúfam, že to pochopíte.
Vopred Vám ďakujem. Eva

Odpoveď:

Uvedený - novozriadený spoj č. 62 linky MHD 3 , ktorý premáva od 1. 7.2 019 na trase Novoveská Huta - Aut. stanica nezachádza na sídlisko Tarča ani sídlisko Východ z dôvodu, že tento spoj je prípojom k vlakom R 609 do Košíc a k RR 764 do Bratislavy. Z tohto dôvodu je vedený ako zrýchlený (obsluhuje len Novoveskú Hutu a Ferčekovce),  nakoľko pri zachádzke cez sídliská by tieto vlaky nestihol.

Na uvedené spojenie z Novoveskej Huty na sídlisko Západ Vám odporúčame využiť pôvodné spojenie , ktoré ostalo zachované.

Novoveská Huta: 18:05 hod. - MHD 3
Aut. stanica: 18:35 hod.
Aut stanica: 18:40 hod. - MHD 4
Sídl. Západ: 18:56 hod.

V prílohe prikladáme stručnú tabuľku s možnosťami spojenia medzi  sídliskom Západ a Novoveskou Hutou.

S pozdravom,

Peter PÁLFY, hlavný dopravno-prevádzkový majster, eurobus, a. s. Košice
Dopravný závod Spišská Nová Ves
Duklianska 47, 052 63 Spišská Nová Ves
mobil:            0905 987 330
e-mail:           palfy(at)eurobus.sk
www.eurobus.sk

Lucia, 19. 7. 2019:

Dobrý deň,
chcem sa posťažovať na situáciu súvisiacu s detským ihriskom na Šoltésovej ulici. Tento priestor prioritne určený deťom je dlhodobo využívaný majiteľmi psov ako venčovisko. Často sa stáva, že deti sú psami doslova obťažované a v mnohých prípadoch im to nie je príjemné. Iste sami uznáte, že vysvetliť 2-3 ročnému dieťaťu, že psík nehryzie, keď sa boji, nie je jednoduché. Taktiež sa stáva, že zvieratká využívajú piesok, ktorý je určený na hru pre deti.
Myslím si, že by si deti i psy zaslúžili svoj vlastný samostatný priestor, ktorý by sa neprelínal. Ďakujem a želám pekný deň

Odpoveď:

Hliadky mestskej polície zvýšili monitorovanie tejto lokality, 23. 7. 2019 ráno hliadka pri obhliadke ihriska nestretla ani jedného majiteľa psa, budeme pokračovať v monitorovaní, v prípade, že majiteľ porušuje platné VZN, prosíme zavolať na tel.číslo 159, aby sme mohli promptne zareagovať.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP SNV

Lýdia, 5. 7. 2019:

Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o výmenu drevených častí lavičky pred našim bytovým domom na Štúrovom nábreží č. 15, kvôli dezolátnemu stavu.
Ďakujem.
S pozdravom Lýdia Šandriková

Odpoveď:

V najbližšej dobe zabezpečíme výmenu.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu, Mestský úrad Spišská Nová Ves

Anetta, 26. 6. 2019:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či sa plánuje výstavba detského ihriska na Ulici Filinského cesta. V bytovke žije veľa detičiek a nemajú sa tu kde hrať. Je tu síce jedno ihrisko, kde majú jednu šmykľavku ktorá sa pomaly rozpadá, pieskovisko v ktorom nebol dosypaný piesok, hojdačky a kolotoč v dezolántmom stave. Deti sa tak hrajú väčšinou na parkovisku, kde prechádza veľa áut.

Odpoveď:

Momentálne nie je v pláne výstavba nového ihriska v tejto lokalite. Vydal som však pokyn na urýchlené zabezpečenie opravy a obnovy poškodených prvkov.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu, Mestský úrad Spišská Nová Ves

Viktor, 14. 6. 2019:

Dobrý deň, prednedávnom som adresoval podnet o prasknutej dlaždici na chodníku pri prechode pre chodcov pri reštaurácií Tatra . Táto dlaždica je po oprave opäť prasknutá a nestabilná. Ďakujem.

Odpoveď:

Ďakujeme za upozornenie. Daný nedostatok odstránime. 

Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ 

Terézia, 11. 6. 2019:

Dobrý deň. Chcela by som požiadať o doplnenie piesku do pieskoviska na Gemerskej ulici 18 (Ferčekovce). Už druhú sezónu sa na nás akosi pozabudlo...Ďakujem za deti z ulice. T.

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet, piesok bol dosypaný.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu, Mestský úrad Spišská Nová Ves