Dnes je 15.04.2024, meniny má Fedor
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Gabriela, 19. 3. 2020:

Dobrý deň,
na koho sa mám obrátiť, ak chcem upozorniť na výskyt potkanov okolo kontajnerov komunálneho odpadu na Bezručovej ulici na sídl. Mier?
Vďaka.

Odpoveď:

Dobrý deň,
ďakujem za Váš podnet týkajúci sa upozornenia na výskyt potkanov v blízkosti kontajnerov na Bezručovej ulici. Na základe uvedeného v najbližších dňoch zabezpečím vyslanie deratizéra na zmapovanie situácie v danej oblasti a následné vykonanie deratizácie predmetného priestoru a jeho okolia.
O vykonaní deratizácie Vás budem informovať. V prípade potreby ma prosím kontaktujte na tel. č. 053/41 52 232 alebo na 0917 636 264.
Prajem pekný deň a s pozdravom
Ing. Tomáš Bobko, oddelenie komunálneho servisu, MsÚ

Pavol, 17. 3. 2020:

Prečo, keď si platím odvoz bio odpadu, sa po zmene realizátora tejto činnosti , odpad z Ul. Ing Kožucha, avšak zo zadu, kde má táto ulica dvory, t. j. od bývalej malej pošty vedľa spoločnosti Polytop, s. r. o., nevyváža? B Nova to vedela a nebol s tým problém. Máme novozaloženú s. r. o., dokonca z dozornou radou ??? a odvoz nefunguje ... Bolo nutné zakladať mestský podnik a platiť ďalších funkcionárov.... keď to isté vedela na území mesta robiť B-Nova . Do spoločnosti MEPOS SNV s.n.v. s dozornou radou, sa navyše nedovoláte .....Nemienim Vás platiť za nerealizáciu činnosti. Hovan

Odpoveď:

Neviem na ktoré telefónne číslo ste volali. Pokiaľ to bolo dnes (17. 3. 2020) na moje, tak som si dovolil mať dovolenku. Napriek tomu zasielam na každé číslo sms s odkazom, že ak je to súrne, tak mi môžete zaslať sms. Inak Vám odporúčam volať na číslo 0917 636 265 Ing. Krieger, ktorý má odpadové hospodárstvo konkrétne na starosť.  

Áno došlo k zmene realizátora vývozov BIO odpadu, avšak je ním priamo mesto Spišská Nová Ves. Touto zmenou sa dosiahne úspora financií mestského rozpočtu. Ospravedlňujem sa ak sa pozabudlo na niektorý kontajner, predsa len šofér vykonáva tieto trasy prvýkrát. Upovedomím kolegu, aby prešiel danú lokalitu dôslednejšie.  

Mestská spoločnosť vznikla, aby si mesto zabezpečilo čo najviac činnosti vo vlastnej réžii. Dozorná rada je pri tejto spoločnosti povinnosťou a jej členovia nie sú platení.  

V prípade, že Vám moja odpoveď nestačila, prosím zašlite mail priamo na moju adresu, pripadne som Vám k dispozícii od zajtra na mobilnom čísle 0908 643 065.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

Miroslava, 15. 3. 2020:

Dobrý deň, práve pred chvíľou som sa v jednom z článkov dočítala, že je tu nejaký podnet na zastavenie výroby vo Volkswagene. Nie je na mieste zatvoriť aj ostatné veľké podniky, kde pracuje niekoľko stoviek až tisícky ľudí? Napr. EMBRACO v Spišskej Novej Vsi, kedže v meste je už aj potvrdený prípad nákazy koronavírusom?!
Ďakujem

Odpoveď:

Nakoľko nejde o obchodnú spoločnosť mesta Spišská Nová Ves, z pozície mesta nie je možné vydať príkaz na jej zatvorenie, resp. prerušeniu výroby. 

kancelária primátora

Eva, 11. 3. 2020:

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, prečo pracovníčky matriky v SNV riešia žiadosti o zosobášenie individuálne? Bola som sa informovať o sobáš na 1. 5. 2020. Pracovníčka mi povedala, že v štátne sviatky sa sobáše nekonajú. Následne sa známy informovali o sobáši dňa 8. 5. 2020 (štátny sviatok), ponúkla im sobáš za poplatok 500 €. Taktiež som sa dopočula o tom, že ďalší pár bude mať sobáš 8. 5. 2020 za poplatok (omnoho nižší, než predchádzajúci pár). Pri všetkých pároch vrátane nás sme žiadali o sobáš mimo radnice, takže všetky páry sme mali rovnakú požiadavku. Žiadam Vás o vyjadrenie k danej problematike a nerovnoprávnosti v tomto meste.

Odpoveď:

Dobrý deň,

zamestnanci matriky v Spišskej Novej Vsi postupujú pri určení výšky nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves v zmysle ustanovení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves (ďalej len ako "VZN"):

Podľa § 4 ods. 2 predmetného VZN - Pre matričný obvod mesta Spišská Nová Ves sú určené sobášne dni a sobášne hodiny:

a) piatok od 12.00 hod. do 15.00 hod.,

b) sobota od 14.00 hod. do 19.00 hod.

V zmysle § 4 ods. 4 VZN: Sobášnymi dňami nie sú nedeľa, vianočné a veľkonočné sviatky a štátne sviatky.

V zmysle § 5 ods. 1 VZN - Na základe žiadosti snúbencov možno sobášny obrad vykonať aj mimo obradnej siene a mimo sobášnych dní a hodín za poplatok určený zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a za úhradu nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu určených týmto VZN.

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v II. časti - Vnútorná správa, položka 18 stanovuje tieto poplatky:

písm. c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,- €,
písm. d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,- €.

Na základe § 5 ods. 3 VZN sa úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu stanovuje takto:

a) za sobáš mimo určený sobášny deň alebo čas 100,- €,

b) za sobáš mimo obradnej siene 200,- €.

V snahe vyjsť v ústrety párom, ktoré mali záujem uzavrieť manželstvo dňa 8. 5., boli zamestnanci matriky (aj napriek skutočnosti, že nemajú takúto povinnosť, pretože ide o deň štátneho sviatku, ktorý nie je sobášnym dňom) ochotní vykonať sobášny obrad za úhradu nákladov v zmysle VZN a zákona č. 145/1995 Z. z., a teda za úhradu v sume 120,- € (ide o sobáš mimo určený sobášny deň alebo čas) a v prípade, že by išlo aj o sobáš mimo obradnej siene, bolo by potrebné spolu s touto sumou uhradiť aj náklady na zabezpečenie sobášneho obradu mimo obradnej siene v sume 270,- €. Oba páry, ktoré majú záujem uzavrieť manželstvo dňa 8. 5., chcú mať sobáš v obradnej sieni, a teda úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu je v sume 120,- €.

V prípade, že máte naďalej záujem o sobášny obrad dňa 1. 5. zamestnanci matriky sú ochotní vykonať sobášny obrad, aj v tento deň štátneho sviatku, za úhradu nákladov v zmysle VZN a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia, MsÚ

Ladislav, 9. 3. 2020:

Neviem, komu to oznámiť, ale už asi týždeň nefunguje verejné osvetlenie na okraji sídliska Západ pri Bytovom družstve. Prosím aspoň o kontakt, alebo nasmerovanie, na koho sa obrátiť. Ďakujem

Odpoveď:

Porucha na verejnom osvetlení je potrebné hlasiť na:
BRANTNER NOVA, s. r. o.: 0903 628 845, Ing. I. Starinský, ivan.starinsky@brantner.com

Dušan, 5. 3. 2020:

Dobrý deň. Otázka na sekciu Čo robiť v prípade mimoriadnej udalosti. Aké opatrenia urobí mesto, resp. štátna a verejná správa v prípade vypuknutia nákazlivej choroby a je na to dostatočne pripravená?

Odpoveď:

O prijatých opatrenia krízového štábu mesta pravidelne zverejňujeme informácie na web stránke ako i na Fb stránke - viď: 
http://www.spisskanovaves.eu/nocache/system/aktuality/detail/article/aktualne-opatrenia-prijate-krizovym-stabom-mesta-spisska-nova-ves/5/index.html?cHash=99eb68d76687709b4be2ab05baab72c5

nocache/system/aktuality/detail/article/aktualne-opatrenia-prijate-krizovym-stabom-mesta-spisska-nova-ves/5/index.html?cHash=99eb68d76687709b4be2ab05baab72c5Zároveň zasielame všetkým médiám tlačové správy z každého zasadnutia.

Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora

Viktor, 18. 2. 2020:

Dobrý deň
Chcel by som sa opýtať v akom štádiu sa nachádza rekonštrukcia tzv baníckeho námestia ? Vopred ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Aktuálne nám bol zamietnutý projekt "Ekologicky a bezpečne", ktorý obsahoval aj rekonštrukciu baníckeho námestia. Oddelenie výstavby a dopravy plánuje však naďalej sa venovať tejto lokalite aj v najbližšom období, nakoľko okrem rekonštrukcie spomínaného námestia máme snahu zrekonštruovať aj pešiu komunikáciu vedenú popri nábreží Hornádu.

Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy

Júlia, 14. 2. 2020:

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či nie je možné obsadiť pred bytovým domom na Tr. 1. mája 22 lavičku pre seniorov, ktorá tam bola už celé roky, ale pred niekoľkými dňami ju ktosi úplne rozobral - vzal len jej drevené dosky. Na lavičke často sedávali seniori z uvedeného bytového domu a dosť nám tam chýba. Ďakujeme.

Odpoveď:

Z dôvodu výrazného poškodenia predmetnej lavičky (betónová noha aj dosky) boli z nej pred niekoľkými dňami odstránené dosky (foto v prílohe).
V najbližších dňoch je plánovaná výmena betónovej nohy a na lavičku budú doplnené nové dosky.

Ing. Tomáš Bobko, oddelenie komunálneho servisu MsÚ

Veronika, 12. 2. 2020:

Dobrý deň, prosím kompetentných z mestského výboru o prešetrenie situácie: už viackrát sme pozorovali v ranných hodinách svorku 5 - 6 psov pohybujúcu sa voľne po poli za bytovkami Wolkerova 26 - 34... naháňajú tu pasúce sa srnky... minule sa pohybovali pri okraji odvodňovacieho kanála tesne za bytovkou. Volala som i na mestskú políciu, kde ma ubezpečili, že pošlú zásahové vozidlo odchytovej služby... zišla som dole, aby som upresnila smer ich pohybu, ale ani po 20 minútach som na žiadne zásahové vozidlo nevidela. Netuším, či sú to psy zo Smižianskej osady alebo záhrad pod letiskom, alebo majú vlastný brloh v bývalom výcvikovom stredisku v kriakoch medzi nami a Smižianskou osadou, no zjavne sa pohybujú bez dozoru človeka a nemyslím si, že by na povel človeka reagovali... sú to minimálne 2 veľké psy (vlčiak a nejaký svetlý huňatý kríženec - ten behá za srnkami až ďaleko na letisko), 2 stredného vzrastu a 1 alebo 2 menší kríženci... stretnúť ich na prechádzke či už s deťmi alebo pri venčení psa ... asi by nikomu nebolo do spevu... preto žiadam o odchyt týchto psov - viem nie je to jednoduché, ale prosím - skôr ako sa niekomu niečo stane... ďakujem

Odpoveď:

Na základe viacerých podobných podnetov primátor mesta Spišská Nová Ves zvolal pracovné stretnutie k riešeniu tejto problematiky za účasti zástupcov Slovenského poľovníckeho zväzu, Okresného a Obvodného riaditeľstva Policajného zboru SR, mestskej polície, Regionálnej veterinárnej správy, pracovníkov oddelenia komunálneho servisu (útulok a karanténna stanica) a prednostu Obecného úradu Smižany a náčelníka Obecnej polície v Smižanoch. Na zasadnutí bolo konštatované, že v blízkosti mesta sa pohybujú pravdepodobne dve svorky psov. Na základe priloženej fotodokumentácie poľovníkov bola identifikovaná jedna svorka, súčasťou ktorej boli psy z miestnej časti Vilčurňa. Zástupcovia poľovníkov informovali o odstrele dvoch jedincov v lokalite Kvašné lúky. Ďalší dvaja jedinci identifikovaný podľa fotografií boli odchytený v nasledujúcich dňoch po uvedenom stretnutí a umiestnený v karanténnej stanici v Sp. Novej Vsi. Ďalej bolo na stretnutí konštatované, že druhá svorka pohybujúca sa pri letisku v SNV pochádza pravdepodobne z rómskej osady v obci Smižany. Na základe toho boli zástupcovia Slovenského poľovníckeho zväzu požiadaní o monitorovanie jej pohybu. Zároveň boli zástupcovia obce Smižany upozornení príslušníkmi Policajného zboru SR a zástupcom Regionálnej veterinárnej správy na povinnosť obce zamedziť voľnému pohybu psov z hore uvedenej osady. Na základe aktuálnych informácií (26. 2. 2020) zo Slovenského poľovníckeho zväzu bol zistený a potvrdený pohyb svorky vychádzajúcej a prichádzajúcej do smižianskej osady. V súčasnosti dochádza k inštalácii fotopascí na fotodokumentáciu jednotlivých jedincov. Po ich identifikácii by malo dôjsť k ich odchyteniu priamo v osade v Smižanoch, nakoľko sa jedná o plachých psov a použitie narkotizačných zbraní pracovníkmi odchytu nie je zákonom povolené. Zároveň členovia Slovenského poľovníckeho zväzu vykonávajú zvýšený monitoring územia. Preto je tiež nevyhnuté zabrániť voľnému pohybu psov obyvateľov mesta Spišská Nová Ves a obce Smižany a pri venčení je dôležité označiť psa reflexnými prvkami.

Marian, 3. 2. 2020:

Dobrý večer,
chcem sa Vás pekne opýtať, ako to vyzerá so 4 predloženými projektami, pričom jednému projektu už dotácia bola schválená v oblasti cyklotrás pre mesto Spišská, ktoré boli predložené minulý rok na dotáciu s eurofondov pre rozvoj vidieka, v akej fáze sa dané 3 projekty nachádzajú? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Projekt Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I je po podpise Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku medzi mestom Spišská Nová Ves a Ministerstvom pôdohospodárstva SR ako riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program a aktuálne je pred vyhlásením verejného obstarávania.
Projekty:
Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 1. etapa
Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta
Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi
sú v procese odborného hodnotenia. 

Ing. Darina Paveleková, vedúca referátu rozvoja mesta, MsÚ

Katarína, 1. 2. 2020:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kto má na starosti rozmiestnenie kontajnerov na Topoľovej ul.? Od kedy záhadne zmizol kontajner (čierny) z vedľajšieho vchodu, je pred bytovkou č. 5, kde sú 2 ks čierne, neustále špina, keďže ľudia už nemajú kam dávať odpadky. Často sú sáčky s odpadom aj vedľa a bordel z toho je nielen pri kontajneroch, ale aj na ceste a na chodníku do byt. domu č. 5. Nielen že je z toho špina a zápach, ale obávam sa, že týmto štýlom si tu v blízkej budúcnosti začneme chovať potkany a pod. Taktiež niekto dal aj modrý a žltý kontajner od vedľajšieho vchodu pred vchod č. 5, kde už skoro týždeň je kontajner odstavený na chodníku do bytovky. Z akého dôvodu sa všetko dáva pred bytovku č. 5, kde stanovisko kontajnerov je v najotrasnejšom stave, kde je samé blato a je to preplnené? Pritom vedľa sú aj betón. kocky. Ďalej by som chcela upozorniť na pracovníkov, ktorí pracujú v mests. priestoroch na Topoľovej ul., že poniektorí by mohli dať neraz nohu z plynu, keď tu chodia s autami, aby nedošlo raz k nešťastiu, keď, nedajbože, vybehne nejaké dieťa na cestu alebo nejaký pes. Je tu totižto obytná zóna a nie pretekárska dráha. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za upozornenie. Zodpovedných pracovníkov poučíme o dodržiavaní dovolenej rýchlosti.

Odstránenie kontajnerov na Topoľovej ulici č. 3 bolo realizované z podnetu samotných občanov. Bolo to na základe požiadavky Mestského výboru č. 2 v apríli 2019 - uznesenie č. 34/2019. Z dôvodu opätovných požiadaviek mestského výboru na zníženie počtu kontajnerových stanovíšť, bolo v októbri 2019 pristúpené k ich zníženiu na Topoľovej ulici č. 1 - 5 a to tak, že sa stiahli zo stanovišťa Topoľová č. 3 2 ks kontajnerov BOBR 1100 na zmesový komunálny odpad, 1 ks kontajnera na plasty a 1 ks kontajnera na papier sa presunul k hniezdu na Topoľovej č. 5. Toto sa realizovalo v novembri 2019. Vývoz zmesového komunálneho odpadu je tu zabezpečovaný 3 x týždenne (Pon, Str, Pia), vývoz plastov 1 x týždenne (Sob) a vývoz papiera 1 x 2 týždne v zimných mesiacoch a v lete 1 x týždenne (Sob). Poriadok na stanovištiach je tu zabezpečovaný v pracovných dňoch aktivačnými pracovníkmi, resp. pracovníkmi spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o.  

Na základe skutočností budeme kontaktovať predsedu mestského výboru č. 2, aby prehodnotili svoju požiadavku.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Ján, 23. 1. 2020:

Prečo podnikateľský subjekt Zlatá Pivnička, Letná 79/72,
nemá vlastné kontajnery na komunálny odpad, ale fúrikmi vyváža odpad /sklo, papier a plasty/ do kontajneroch na Koceľovej medzi blokmi? Tam ich zaplní a zbytok uloží okolo a my sa musíme denne pozerať na ten bordel!

Odpoveď:

Ďakujeme za upozornenie. Daný podnet sme preposlali Okresnému úradu, ktorý má v kompetencii riešiť právnické osoby. Zároveň Prevádzka "Zlatá pivnička"  bola písomne vyzvaná na podanie oznámenia k miestnemu poplatku za zmesové komunálne odpady a na zjednanie nápravy vo svojom prístupe k nakladaniu s vytriedenými zložkami - papier, plasty, sklo. Prosíme však občanov, aby v prípade, ak prevádzka "Zlatá pivnička" aj napriek upozorneniu nakladá s odpadom v rozpore so zákonom, o tom bezodkladne informovali pracovníkov Mestskej polície na t. č. 159. 

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

 

 

S pozdravom

 

Ing. Slavomír Krieger

 

 

Peter, 8. 1. 2020:

Dobry den, chcel by som sa opytat, ci mesto este uvazuje o vybudovani dalsich workoutovych ihrisk na dalsich uzemiach mesta. Hlavne by ma zaujimal Madaras park, co je top idealne miesto pre tieto aktivity a tam si to priam pyta. Ak ide o financie, bohate by postacovala ovela jednoduchsia zostava, ako je na Mieri. Priklad: Radsej takuto na kazde sidlisko, resp. cast mesta https://www.cage-fitness.sk/wp-content/uploads/2018/10/2.jpg - ktora sa da mimochodom zriadit na kluc za 580eur, ako jedinu v celom meste (ihrisko na zapade v skole nepocitam, to nema nic s workoutovou zostavou), za ktoru sa utratili tisice. Vopred velmi pekne dakujem za odpoved.

Odpoveď:

Ďakujeme za prejavený záujem. Súhlasím s jednoduchšou zostavou. Podobnú sme objednali u dodávateľa ktorého uvádzate do mestskej časti Ferčekovce. Inštalovať by sa mala na jar tohto roku. O ďalšej inštalácií zatiaľ neuvažujeme.

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu

 

Slavomír, 16. 12. 2019:

Dobrý deň chcem sa opýtať prečo nie sú spoje prispôsobené na prestup tak aby sa stihli ľudia idú z prace a nie je možne stihnúť v sobotu spoj spoj č 12 do Novoveskej Huty keďže odchádza z aut.stanice 6:15 a z embraca tiež odchádza autobus 6:15, cez týždeň s tým nie je problém keďže z aut. Stanice spoj č.3 odchádza 6:20 takto strácate cestujúcich .

Odpoveď:

Uvedenou otázkou sme sa už zaoberali pred niekoľkými týždňami.

V zastávke sídlisko Východ je čas prestupu medzi linkou MHD 14 z Embraca a linkou MHD 12 do Novoveskej Huty 3 minúty. Uvedený spoj nie je možné posunúť neskôr nakoľko by sa v opačnom smere rozviazal prípoj na rýchlik 602 smer Bratislava.

Podľa dostupných informácii však ani v jednom prípade za posledné obdobie nedošlo k prípadu, žeby sa tento prestup nedal stihnúť.

Mimo toho sme od 15. 12. 2019 zaviedli vodičom do palubných počítačov poznámku , že je nutné na spoj z Embraca počkať. 

Peter PÁLFY, hlavný dopravno-prevádzkový majster, eurobus, a.s. Košice

Rastislav, 12. 12. 2019:

Vážený pán primátor,
Na FB stránke mesta dňa 29.11.2019 som si prečítal informáciu, že žiaci a pedagógovia vyrobili búdy pre štvornohých priateľov. Je to pekný čin, za čo im patrí naša úcta a poďakovanie.
Teda štvornohých priateľov máme poriešených novými búdami. Pýtam sa, čo s „dvojnohými obyvateľmi mesta“ t.j. bezdomovcami?
Nenájde sa sponzor, ktorý postaví na zimné obdobie aspoň stan, kde by sa mohli ľudia – bezdomovci zohriať? A neobsadzovali by nákupné centrá, čakárne.
Ak sa nemýlim, vo svojom volebnom programe máte prioritu venovať sa dôchodcom. Nedočítal som sa čo s ľuďmi v núdzi a ako to chcete riešiť. Nemal by sa zmeniť pomer záujmu útulok a bezdomovci?
Ďakujem
Rastislav Novovesky

Odpoveď:

Je veľmi potešujúce, že máte starosť o ľudí v núdzi. Zrejme ste však nepostrehli, že mesto už dlhodobo prevádzkuje pre ľudí bez domova Dom humanity Nádej, ktorý je v prevádzke na Tehelnej ulici. Zariadenie poskytuje denne starostlivosť občanovi, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorý nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Medzi poskytované služby tohto zariadenia patrí:
a) ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania
b) poskytovanie posteľnej bielizne vrátane jej prania a žehlenia
c) utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
d) utváranie podmienok na prípravu stravy
e) sociálne poradenstvo.
V minulosti mesto mnohokrát iniciovalo zbierky pre týchto občanov, v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Spišskou katolíckou charitou zabezpečovalo teplé ošatenie, stravu... Naposledy sa zapojilo do celonárodnej kampane Deň darovania (Giving Tuesday), kedy nielen občania nášho mesta 3. decembra 2019 pomohli darovaním trvanlivých potravín a hygienických potrieb sociálne slabším rodinám a ľuďom bez domova. Veríme, že ste boli medzi nimi aj Vy.
Okrem toho mesto vytvára dobrovoľnícky program v sociálnej oblasti. Jedná sa o pomoc seniorom, zdravotne postihnutým občanom a občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí môžu požiadať o pomoc. Pre seniorov bola zavedená nová sociálna služba SOS náramky. Rozšírili sme možnosti stravovania, kde je možné okrem stravy z domova dôchodcov poberať stravu v zariadeniach Spišskej katolíckej charite, v mestskom hoteli Preveza a aj v školských zariadeniach a aj počas letných prázdnin, čo v minulosti nebolo. V novom mestskom podniku Mepos vytvárame pracovné miesta aj pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby.
Zabezpečili sme autobusové prepojenie medzi poliklinikami.  Na poskytovanie opatrovateľskej služby v meste sme poskytli 140 000 eur Spišskej katolíckej charite a ďalších 4 000 eur na prevádzkovanie denného stacionára na Slovenskej ulici, finančne sme podporili aj ďalšieho poskytovateľa opatrovateľskej služby v meste. Rekonštruovali sme sociálne zariadenia v klube dôchodcov na Fabiniho ul., ktoré užíva 170 členov. Pokračujeme v projektoch Take away zameraných na sociálnu inklúziu marginalizovaného rómskeho obyvateľstva, zapojili sme sa do 2 projektov Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. fáza a Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Tento rok sme poskytli vyššie dotácie pre organizácie III. sektora = združenia zdravotne postihnutých a dôchodcov: SSZP: 3 000 €, Jednota dôchodcov na Slovensku: 850 €, Únia nevidiacich Slovenska 400 €, Spol. dialyzovaných a transplantovaných 400 €, Materské centrum Dietka 500 €, Katolícka jednota 300 €, ADAS a mobilný hospic SKCH: 2 000 €. Pre zdravotne postihnuté deti sme poskytli 1 000 € na letný pobyt pri mori v Grécku, ďalších 1 000 € poskytli Lesy mesta.  Pracujeme na štúdii pre rozšírenie kapacity Domova dôchodcov. Taktiež bolo zabezpečené poskytnutie rozšírených priestorov v bývalom CVČ na Levočskej ulici pre Zväzy zdravotne postihnutých za zvýhodnených podmienok. Pre neziskovú organizáciu Domovina mesto poskytlo priestory na námestí formou výpožičky, t. j. zadarmo. Rovnako poskytujeme priestory pre Robinson centrum - nové rehabilitačno-poradenské centrum pre rodičov a detí s rôznym telesným alebo mentálnym postihnutím. V mestskom Klube mladých  sa nedávno uskutočnila tzv. Zóna bez peňazí. Ide o akciu, na ktorú mohli ľudia priniesť veci, ktoré sú ešte funkčné, ale už ich nepoužívajú alebo nevedia využiť. Zároveň si mohli bezplatne odniesť veci, ktoré potrebujú. Cieľom je pomôcť si navzájom,  a tiež šetriť životné prostredie, pretože každá jedna vec, ktorá môže slúžiť ďalej, nemusí ísť na skládku. Od 18. 11. do 3. 12. prebiehala v našom meste vianočná zbierka Kilo na pomoc pre rodiny v kríze 2019. Do 2. ročníka sa zapojili žiaci tunajších ZŠ a SŠ, ktorí v rámci nej zbierali trvanlivé potraviny a drogériu. Tie boli následne odovzdané organizáciám Úsmev ako dar a Spišskej katolíckej charite, ktoré sa venujú rodinám v kríze v našom meste. Zbierku zorganizovalo Občianske združenie Život v meste SNV pod záštitou primátora mesta Pavla Bečarika.
Takto by sme mohli pokračovať vymenovávať množstvo ďalších projektov a spôsobov pomoci rôznym ľuďom v núdzi, kedy mesto aj v dávnejšej minulosti poskytlo  objekty za symbolickú cenu pre Spišskú katolícku charitu na Gaštanovej ul. pre Špeciálnu školu sv. Kolbeho, na Školskej  ul., kde dne s pôsobí centrum Alžbetka a na Slovenskej ulici, kde je zriadený denný stacionár atď.
A nepomáhame len občanom mesta. Spišskonovoveskí poslanci dnes prejavili solidaritu a schválili na návrh pána primátora dotáciu 5 000 € pre mesto Prešov v súvislosti s nedávnou tragédiou.
Mesto Spišská Nová Ves v žiadnom prípade nezanedbáva sociálnu oblasť, viac sa o tom dočítate aj v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves na obdobie 2016 - 2021: http://www.spisskanovaves.eu/fileadmin/snv/user_upload/editor/editor1/sekcie/obcan/tlaciva_bna_stiahnutie/socialna_oblast/2019/Aktualizacia_Komunitny_plan_socialnych_sluzieb_mesta_SNV_2016-2021.pdfdisponuje

Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelária primátora

Viktor, 5. 12. 2019:

Dobrý deň. Mal by som dve otázky 1. V akom štádiu je rekonštrukcia futbalového štadióna ? 2. V akom štádiu je rekonštrukcia tzv baníckeho námestia konkrétne panelového chodníka ? Ďakujem

Odpoveď:

1. Na rekonštrukciu futbalového štadióna je aktuálne vydané stavebné povolenie. Zrealizované bolo verejné obstarávanie, po ktorom boli podané námietky zo strany súťažiacich. Aktuálne sú námietky v štádiu vyhodnocovania.

2. Rekonštrukcia tzv. Baníckeho námestia a taktiež rekonštrukcia nábrežia Hornádu spadá do projektu, s ktorým žiadame o dotačný príspevok. Aktuálne je v schvaľovacom procese.

Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, ŠFRB

 

Anna, 5. 12. 2019:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako si mám nastaviť TV Redutu na TV prijímači. Cez satelit, ale ktorý, frekvencia?

Odpoveď:

Programová služba televízie Reduta je vysielaná prostredníctvom digitálneho terestriálneho vysielača, a to na 32. kanáli - H polarizácia aj na 31. kanáli V polarizácia. Zároveň môžete sledovať online live stream na webovej stránke www.snv.sk. Prostredníctvom satelitu nevysielame. 

Marcel Blahut, BIC Spišská Nová Ves, s. r. o., TV Reduta
Radničné nám. 4
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 53 442 72 41, +421 903 614 133, +421 903 604 848
e-mail: tvreduta(at)tvreduta.sk

Michal, 28. 11. 2019:

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či vedenie mesta neuvažuje (po vzore iných miest) o zákaze parkovania dodávok na sídliskách. Prečo parkujú na sídliskách dodávky štátneho podniku Slovenská pošta?

Odpoveď:

mesto zriaďuje pracovnú skupinu, ktorá sa bude komplexne venovať parkovacej politike v meste Spišská Nová Ves. Súčasťou politiky bude aj riešenie problému s parkovaním nákladných vozidiel na sídliskách. Príprava parkovacej politiky si však svojím širokým záberom vyžaduje určitý čas pre následnú realizáciu v praxi. Verejnosť bude informovaná o výsledkoch prípravy.

Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, ŠFRB

Slavomír, 25. 11. 2019:

Dobrý deň, prosím o zmenu spoja č. 12 do Novoveskej Huty z odchodom 6:15 z autobusovej stanice nakoľko nie je možne stihnúť tento spoj kedže z Embraca odchádza autobus tiež 6:15. Cez týždeň odchádza autobus z Embraca 6:10 a spoj č. 3 odchádza 6:20 ale v sobotu z nočnej smeny nieje možne stihnúť spoj kedže je o 5 minút posunutý, za kladné vybavenie vopred ďakujem.

Odpoveď:

Uvedenou otázkou sme sa už zaoberali pred niekoľkými týždňami. V zastávke sídlisko Východ je čas prestupu medzi linkou MHD 14 z Embraca a linkou MHD 12 do Novoveskej Huty 3 minúty. Uvedený spoj nie je možné posunúť neskôr nakoľko by sa v opačnom smere rozviazal prípoj na rýchlik 602 smer Bratislava. Podľa dostupných informácii však ani v jednom prípade za posledné obdobie nedošlo k prípadu , žeby sa tento prestup nedal stihnúť. Mimo toho sme od 15. 12. 2019 zaviedli vodičom do palubných počítačov poznámku, že je nutné na spoj z Embraca počkať. 

Peter PÁLFY, hlavný dopravno-prevádzkový majster, eurobus, a. s.,

Kristián, 24. 11. 2019:

Dobrý deň, ja sa chcem iba informovať, ako to funguje s hraním na hudobné nástroje, po prípade spevom na ulici, kde sa s niečím takým informujem a ako to funguje?

Odpoveď:

Produkciu na verejnom priestore je potrebné oznámiť v zmysle zákona  96/1991. Viac sa o tom dočítate na našej stránke v rubrike Ako vybaviť: www.spisskanovaves.eu/obcan/ako_vybavit/oznamenie_o_konani_podujatia/verejne_kulturne_podujatie/index.html

Andrea Jančíková, kancelária primátora