Dnes je 22.09.2023, meniny má Móric
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

14. 11. 2007 21:29

Ostré školné streľby príslušníkov MsP

V súčasnosti prebieha legislatívna úprava základných úloh a povinností príslušníkov obecnej polície zakotvená v zákone SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Navrhovanou úpravou sa sleduje najmä skvalitnenie odbornosti a praktických zručnosti príslušníkov obecných polícií. V praktickom prevedení príslušníci sa budú sústavne teoreticky, ale aj prakticky vzdelávať. V praxi následne svojimi nadriadenými budú pravidelne preskúšavaní, pokiaľ neabsolvujú žiadny kurz alebo školenie v určitých doškoľovacích zariadeniach.

Dňa 10. 10. 2007 boli vykonané ostré školné streľby na strelnici v Šulerlochu, pričom príslušníci si mohli vyskúšať už obmenené krátke zbrane. Na streľbách sa zúčastnili aj primátor mesta Mgr. Ján Volný a prednosta MsÚ Ing. Peter Petko.

O kvalite nových zbraní zn. LUNGER K-100, 9 mm svedčí aj skutočnosť, že oproti predošlým ostrým školným streľbám boli dosiahnuté podstatne lepšie výsledky. Okrem príslušníkov MsP Bc. P. Jančíka, P. Husa a D. Školníka, ktorí nastrieľali maximálny počet bodov (100 bodov) sa ako „ostrieľaný“ strelec ukázal aj primátor mesta.

Uvedenou formou praktickej prípravy sa sleduje, aby pripravenosť všetkých príslušníkov mestskej polície mala kvalitatívne vyššiu úroveň v prípade potreby použitia zbrane. V praxi sa taktiež potvrdila aj nutnosť obnovy opotrebovaných a poruchových zbraní.