Dnes je 25.06.2024, meniny má Tadeáš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

24. 04. 2020 14:08

Spišská Nová Ves spúšťa prevádzku trhoviska

V Spišskej Novej Vsi 24. apríla opäť zasadal krízový štáb. V súvislosti s 1. fázou uvoľňovania opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu mesto spúšťa prevádzku trhoviska. Správa telovýchovných zariadení zároveň sprístupňuje tenisový areál pre verejnosť a bude tiež možné navštíviť detské dopravné ihrisko. V tunajšom domove dôchodcov prebehlo 23. apríla testovanie jeho zamestnancov.


Prevádzka trhoviska bude spustená od soboty 25. apríla za dodržania určitých bezpečnostných opatrení stanovených v núdzovom prevádzkovom poriadku. Prevádzkový čas sa určuje v pondelok až piatok od 6.00 do 15.00 hod., v sobotu od 6.00 do 13.00 hod.

Povinnosti predajcov:
• vstup a predaj povolený len s ochranným rúškom a rukavicami
• predajcovia musia mať pri sebe dezinfekčný prostriedok
• predaj pri každom stole je povolený iba jednému predajcovi
• je potrebné dodržiavať minimálne 2 metrový odstup
• predajcovia sú povinní riadiť sa pokynmi správcu trhoviska

Pokyny pre návštevníkov:
• vstup a pohyb po trhovisku je povolený len s ochranným rúškom (rukavice sú odporúčané)
• pred vstupom je návštevník povinný použiť dezinfekčný prostriedok na ruky
• počet návštevníkov na trhovisku je limitovaný podľa pokynov správcu trhoviska
• návštevníci sú povinní dodržiavať minimálne 2 metrový odstup

Predávajúci i nakupujúci sú povinní dodržiavať stanovený núdzový prevádzkový poriadok. „Na trhovisku bude zriadený jeden vstup a jeden výstup. Pri vstupe bude návštevníkom k dispozícii stojan na dezinfekciu rúk a každý dostane poradové číslo, pričom predbežne je stanovený limit maximálne 23 kupujúcich,“ uviedol počas zasadnutia krízového štábu vedúci oddelenia komunálneho servisu Tomáš Hamráček.

Správa telovýchovných zariadení zároveň od 27. apríla sprístupňuje pre verejnosť mestský tenisový areál a Atletický štadión TJ Tatran. Na základe prijatých nariadení však bude zamedzený prístup do šatní, WC a spŕch. Ceny vstupného a permanentiek ostávajú nezmenené. „Vzhľadom na finančný dopad tejto krízy na chod organizácie STEZ bolo nutné upraviť otváracie hodiny u oboch športovísk,“ informoval riaditeľ STEZ-u Vladimír Hovaňák.
Tenisové kurty tak budú otvorené od pondelka do nedele v čase od 14.00 do 20.00 hod. a atletický štadión denne od 13.00 do 19.00 hod.

Verejnosť môže od 4. mája navštíviť aj tunajšie detské dopravné ihrisko. Podmienkou je vyplniť prihlasovací formulár na www.cvcadam.sk alebo sa objednať na t. č. 0911 420 590 v čase od 10.00 do 15.00 hod.
Dopravné ihrisko bude otvorené pondelok až piatok doobedu v čase od 9.00 do 12.00 hod. a poobede v čase od 13.00 do 16.00 hod. „Vstup bude umožnený vždy len jednej rodine s maximálnym počtom 5 osôb, ktorá žije v spoločnej domácnosti, s vlastnými bicyklami a prilbami. Čas vyhradený pre jednu rodinu bude maximálne 25 minút spolu s 5-minútovou prestávkou určenou na odchod a príchod ďalších,“ vysvetlila riaditeľka CVČ Adam Ľubica Šefčíková.

Turistické informačné centrum je opäť sprístupnené verejnosti, a to počas pracovných dní v čase od 9.00 do 15.00 hod. Zrušenie výstupov do kostolnej veže ostáva aj naďalej v platnosti.

Na základe opatrenia prijatého ústredným krízovým štábom a hlavným hygienikom SR upozorňujeme na vyčlenenie prevádzkového času pre ľudí nad 65 rokov v čase od 9.00 do 11.00 hod. počas pracovných dní. Mimo týchto hodín návšteva spomínaných zariadení dôchodcami v záujme ich vlastného zdravia nie je možná.

V Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi sa 23. apríla uskutočnilo hromadné testovanie na COVID-19 všetkých 98 zamestnancov (foto), ktorí v súčasnosti riadne pracujú (to znamená, že nie sú na PN alebo OČR). Testovanie bolo bezplatné zabezpečené sponzorsky firmou MEDIREX, a. s., v spolupráci so spoločnosťou J&T z pracoviska spoločnosti (laboratória z Košíc). „Ďakujem za ústretovosť našich zamestnancov, ktorí boli ochotní zostať po nočnej službe, resp. prísť zo svojich domovov na testovanie vo svojom voľnom čase. Verím tomu, že spolu budeme mať dobrý pocit z výsledkov a aby sme dostali spolu dobré správy pre našich obyvateľov a ich rodinných blízkych o našom zdraví,“ povedal v tejto súvislosti riaditeľ tunajšieho domova dôchodcov Štefan Šiška.

Výsledky testovania zatiaľ nie sú známe, každý zamestnanec ich dostane prostredníctvom SMS do 48 hodín. Ako ďalej uviedol Š. Šiška, v zmysle prijatých opatrení Vlády SR by sa v najbližších dňoch malo uskutočniť testovanie všetkých prijímateľov sociálnych služieb aj v tomto zariadení.

V domove dôchodcov už na začiatku mimoriadnej situácie prijali prísne preventívne bezpečnostné opatrenia. Klienti nesmú opúšťať zariadenie a rovnako sú tam zakázané aj návštevy. Riaditeľ domova dôchodcov sa im snaží vyjsť v ústrety aspoň poskytnutím technického zabezpečenia, aby sa so svojimi blízkymi mohli spojiť prostredníctvom internetu (Skype). Situácia v domove dôchodcov je štandardná. Ľudia, zamestnanci aj rodinní príslušníci rešpektujú prijaté opatrenia, chovajú sa adekvátne situácii, v ktorej sa nachádzame, čím sa chcem všetkým za tento ich krásny vzorový prístup poďakovať,“ doplnil ďalej Š. Šiška.

Vzhľadom na pozitívne vyhliadky, dodržiavanie dezinfekčných a preventívnych opatrení môžu klienti využiť dobré jarné počasie aspoň na prechádzku v záhrade domova. Navyše od tohto víkendu chcú v zariadení skúšobne umožniť klientom návštevy a osobný kontakt s najbližšími príbuznými za dodržania bezpečnej vzdialenosti. „Pri vstupe do areálu bude pre klientov nainštalovaná lavička s vyznačením 2-metrového odstupu. Verím, že náš spoločný dobrý úmysel budeme spoločne rešpektovať,“ dodal na záver Š. Šiška.

Situáciu ohľadom nového koronavírusu vedenie mesta Spišská Nová Ves pozorne sleduje a o ďalších prípadných opatreniach verejnosť priebežne informuje prostredníctvom svojej stránky www.spisskanovaves.eu a prostredníctvom Facebooku.


Vedenie mesta zároveň odporúča sledovať a riadiť sa aktuálnymi informáciami a odporúčaniami na zamedzenie šírenia nového vírusu na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk a ministerstva školstva www.minedu.sk.

 

Informácie:
Peter Klein, referát krízového riadenia, MsÚ, Štefánikovo námestie 1, t. č. 053/41 52 329, peter.klein(at)mestosnv.sk

Štefan Šiška, riaditeľ, Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, t. č. 053/41 77 202, stefan.siska(at)ddsnv.sk

Foto: archív Domova dôchodcov v Sp. Novej Vsi