Dnes je 04.10.2023, meniny má František
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

29. 03. 2021 15:35

Mesto rozdá seniorom vitamíny

Poslanci na svojom zasadnutí konanom 18. marca schválili návrh primátora mesta Pavla Bečarika poskytnúť seniorom výživové doplnky s obsahom vitamínu C, vitamínu D3 a zinku. Vitamíny budú vydávané seniorom, ktorí o ne prejavia záujem, od 6. apríla. Jedinou podmienkou je dosiahnutie veku najmenej 70 rokov (k 31. 12. 2021) a trvalý pobyt v meste Spišská Nová Ves.


Mesto k uvedenému kroku pristúpilo na základe odporúčania hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriany Šimkovej, PhD. „Verím, že aj touto formou prispejeme k posilneniu zdravia našich seniorov,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik.

Vitamíny si budú môcť seniori alebo ich príbuzní vyzdvihnúť od 6. apríla v budove Mestského úradu na Štefánikovom nám. 1 alebo v budove Radnice na Radničnom nám. 7 podľa abecedného harmonogramu (viď. obrázok č. 1).

K uvedeným výdajným miestam prislúchajú nasledujúce ulice:

Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1
B. Němcovej, Duklianska, Hurbanova, Chrapčiakova, Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. Čajaka, J. Fabiniho, J. Fándlyho, J. Kostru, Jarková, Jedľová, Košiarna, Krížová, Letecká, Limbová, Medza, Nábrežie, Hornádu, Nad Medzou, Námestie SNP, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati, S. Chalupku, Sládkovičova, Slnečné nábrežie, Slobody, Stará cesta, Starosaská, Šestnástka, T. Vansovej, V. Nezvala, Vajanského, Za Šestnástkou, Záborského, Astrová, Bernolákova, Filinského cesta, Gorazdova, Harichovský chodník, Hviezdoslavova, J. Hollého, J. I. Bajzu, Jána Jánskeho, Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová, Levočská, Narcisová, Nezábudková, Púpavová, Radlinského, Slovenská, Školská, Lesná, Potočná.

Radnica, Radničné nám. č. 7
Mickiewicza, Borodáčova, Borovského, E. M. Šoltésovej, Za Hornádom, Elektrárenská, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, J. Bottu, Kalinčiaka, Kukučínova, M. Gorkého, Malá, Obrancov mieru, Palárikova, R. Jašíka,  S. Tomášika Stojan, Tajovského, Tehelná, Za Hornádom, Banícka, Brusník, Čsl. armády, Drevárska, Fraňa Kráľa, I. Krasku,Ing. O. Kožucha, J. Hanulu, Kasárenská ulica, Konrádova, Mlynská, Námestie Iglovia, Rázusova, Rybárska, Škultétyho, Zábojského, Zvonárska.

 

Mobilné výdajné miesta
Zároveň budú zriadené aj mobilné výdajné miesta, kde si budú môcť občania v pristavenom vozidle vyzdvihnúť vitamíny podľa ulice svojho bydliska, a to nasledovne:

Sídl. Mier, pri areáli ZŠ Z. Nejedlého v utorok 6. 4. 2021 v čase od 8.00 do 15.00 hod.
J. Matušku, J. Wolkera, Komenského, Štúrovo nábrežie, Bezručova, Krčméryho, P. Jilemnického, Trieda 1. mája, Z. Nejedlého

Sídlisko Západ, pri areáli ZŠ Hutnícka v stredu 7. 4. 2021 v čase od 8.00 do 12.00 hod.
Duklianska, Hrnčiarska, Hutnícka, Kamenárska, Kolárska, Kováčska, Stolárska, Strojnícka, Tkáčska, Zámočnícka

Sídlisko Východ, plocha na trhovisku v stredu 7. 4. 2021 v čase od 13.00 do 16.00 hod.
Česká, Moravská, Radničné námestie a obyvatelia s pobytom mesto „Spišská Nová Ves“, Zimná, J. C. Hronského, Jesenského, Koceľova, Kollárova, Letná, Markušovská cesta, Mišíkova, Mudroňova, Puškinova, Rastislavova, Svätoplukova, Štefánikovo námestie, Tolstého, Železničná

Novoveská Huta, pred Poľovníkom vo štvrtok 8. 4. 2021 v čase od 13.00 do 15.00 hod.

Ferčekovce, parkovacia plocha pri kostole vo štvrtok 8. 4. 2021 v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Sídl. Tarča, plocha pri OC Družba v piatok 9. 4. 2021 v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Agátová, Dubová, Hájik, Javorová, Pod Tepličkou, Podskala, Sadová, Tepličská cesta, Brezová, Gaštanová, Kamenný obrázok, Lipová, Topoľová, Vyšný Hámor

Na uvedených mobilných výdajných miestach bol stanovený abecedný harmonogram (viď. obrázok č. 2).

Pri preberaní je potrebné predložiť preukaz totožnosti alebo preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Mesto odporúča seniorom prečítať si príbalový leták alebo užívanie výživových doplnkov konzultovať so svojím ošetrujúcim lekárom alebo lekárnikom.

Tlačová správa (formát PDF) >>>

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Text a informácie:
Edita Gondová, Radničné námestie 7, 052 70, Spišská Nová Ves, t. č. 053/41 76 622,  0915 695 453, e-mail: edita.gondova(at)mestosnv.sk