Dnes je 27.02.2024, meniny má Alexander
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

14. 09. 2020 14:58

V Spišskej Novej Vsi bude bezplatné MHD

V termíne od 16. do 22. septembra sa každoročne koná celoeurópska kampaň pod názvom Európsky týždeň mobility. Pravidelne sa do nej zapája aj mesto Spišská Nová Ves. Ani tento rok nie je výnimkou. Cestovanie mestskou hromadnou dopravou tak bude 22. septembra, ktorý je v rámci týždňa vyhlásený ako Deň bez áut, pre všetkých ľudí zadarmo.


Európsky týždeň mobility je celoeurópska kampaň organizovaná Európskou komisiou od roku 2002. Jej cieľom je povzbudiť nielen samosprávy členských štátov EÚ k zavedeniu a podpore opatrení udržateľnej mestskej mobility a umožniť občanom vyskúšať alternatívne spôsoby dopravy k užívaniu osobných vozidiel. Na Slovensku prevzalo záštitu nad kampaňou ministerstvo životného prostredia a na národnej úrovni ju koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia. Motto aktuálnej kampane Čistejšia doprava pre všetkých odráža ambiciózne ciele uhlíkovo neutrálnej Európy do roku 2050, ako to uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen pri prezentácii Európskej zelenej dohody.

Kampaň v tomto roku pozostáva z troch okruhov aktivít:

  • organizovanie aktivít súvisiacich s udržateľnou dopravou s ohľadom na hlavnú tému ročníka,
  • implementácia jedného alebo viacerých trvalých opatrení, pričom za tieto sa počítajú opatrenia, ktoré boli alebo budú realizované v priebehu celého roka a predstavené budú počas Európskeho týždňa mobility 2020 (napr. vybudovanie bezpečného pruhu pre cyklistov, rozšírenie chodníkov, nová cyklotrasa, podpora integrovanej dopravy, utlmenie motorovej dopravy v zónach, atď.),
  • zapojenie sa do Dňa bez áut (22. september) a vyčlenenie jednej či viacerých zón, ktoré sú v roku bežne využívané len motorovou dopravou, minimálne na jeden deň výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu.

Do kampane sa aj v tomto roku zapojí mesto Spišská Nová Ves, a to hneď v dvoch okruhoch aktivít. Počas Dňa bez áut, ktorým je 22. september, budú môcť všetci občania cestovať mestskou hromadnou dopravou zadarmo. V minulom roku bol v našom meste za deň bezplatného cestovania vyhlásený 20. september, kedy možnosť odviesť sa zadarmo mestskou hromadnou dopravou využilo 9 145 cestujúcich. O týždeň neskôr, 27. septembra, sa autobusmi previezlo už len 7 569 ľudí. Z uvedeného vyplýva, že v deň bezplatného cestovania bol vlani zaznamenaný nárast cestujúcich o cca 1 500 ľudí.

„Na základe porady s predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom budú 16. - 22. septembra v rámci Európskeho týždňa mobility všetky dopravné karty dopravcov eurobus, a. s., a ARRIVA Michalovce, a. s., vydávané zadarmo. Týka sa to predaja cez e-shop, ale aj osobného vybavovania na všetkých zákazníckych centrách dopravcov,“ informoval v tejto súvislosti riaditeľ spišskonovoveského dopravného závodu eurobus, a. s., Ľubomír Pastiran.                                                

Druhým okruhom aktivít je implementácia jedného alebo viacerých trvalých opatrení, v rámci ktorých má mesto vypracovanú projektovú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu na realizáciu:

 

  • výstavby cyklotrasy Ferčekovce – Novoveská Huta v celkovej sume 739 584,22 €,
  • prestavby cyklochodníka pri bývalých kasárňach – 1. etapa v celkovej sume 347 397,83 €,
  • cyklistickú radiálu: Duklianska ulica, železničná a autobusová stanica, sídl. Západ I v celkovej sume 214 214,09 €.

Slovenská agentúra životného prostredia spolu s Ministerstvom životného prostredia SR každoročne vyhlasuje pre zvýšenie motivácie samospráv zapojiť sa do kampane národnú súťaž o Cenu Európskeho týždňa mobility v troch kategóriách: Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie Originálna aktivita. Bližšie informácie nájdete na stránke www.eurotm.sk.

Text:
Edita Gondová, pracovník pre styk s médiami, MsÚ, Radničné námestie 7, t. č. 053/41 76 622, edita.gondova(at)mestosnv.sk

 

Informácie k MHD:
Ing. Ľubomír Pastiran, riaditeľ dopravného závodu eurobus, a. s., Spišská Nová Ves, t. č. 0905 522 156, pastiran(at)eurobus.sk

Informácie k projektom:
Ing. Darina Paveleková, referát rozvoja mesta, MsÚ, Štefánikovo námestie 1, t. č. 053/41 52 416, darina.pavelekova(at)mestosnv.sk