Dnes je 22.09.2023, meniny má Móric
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

17. 09. 2020 08:17

Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o., r. s. p.


V zmysle ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Mesto Spišská Nová Ves, so sídlom Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves ako zakladateľ obchodnej spoločnosti – MEPOS SNV s. r. o., r. s. p., so sídlom Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves zverejňuje výsledok výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti MEPOS SNV s. r. o., r. s. p., ktoré sa konalo dňa 16. septembra 2020.

Do výberového konania sa prihlásil jeden uchádzač, ktorý bol pozvaný na výberové konanie.

Po sčítaní hlasov a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia nasledovné hodnotenie uchádzača:

Tomáš Hamráček        počet získaných hlasov: 3      - uchádzač uspel                               

Na základe priebehu výberového konania a vyhodnotenia výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti MEPOS SNV s. r. o., r. s. p., výberová komisia navrhla primátorovi mesta Spišská Nová Ves predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi návrh na schválenie uchádzača, ktorý uspel vo výberovom konaní.