Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

20. 05. 2020 10:53

Uvolňovanie opatrení v Sp. Novej Vsi

Členovia krízového štábu v Sp. Novej Vsi sa opätovne stretli 19. mája, aby spolu prejednali postupné uvoľňovanie opatrení v rámci 4. fázy. Od 1. júna budú môcť návštevníci v sprísnenom režime opätovne vystúpiť do kostolnej veže. Zároveň sa predlžujú aj otváracie hodiny Turistického informačného centra. Všetky kultúrne podujatia plánované do konca augusta sa rušia. Od 1. júna budú opäť otvorené materské a základne školy za špecificky určených podmienok.

S účinnosťou od 1. júna predlžuje Turistické informačné centrum v Sp. Novej Vsi otváracie hodiny pre verejnosť. K dispozícii bude v pondelok až piatok v čase od 9.00 do 17.00 hod. a v sobotu v čase od 9.00 do 13.00 hod. Zároveň bude v sprísnenom režime opätovne organizovať výstupy do veže Rímsko-katolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie. Tie budú pre záujemcov k dispozícii počas pracovných dní o 11.00, 13.00 a 15.00 hod. a v sobotu o 10.00 a 12.00 hod. V súvislosti s mimoriadnou situáciou však bude môcť vežu navštíviť v rámci 1 výstupu iba maximálne 2-členná skupina alebo rodina žijúca v spoločnej domácnosti za dodržania hygienických opatrení (vstup len s prekrytím tváre a dezinfekcia rúk).

Krízový štáb v Sp. Novej Vsi zároveň rozhodol o zrušení všetkých tohtoročných hromadných kultúrnych podujatí – Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Mesto plné detí, Spišský trh, Medz. festival Živé sochy, Dni mesta a Trh ľudových remesiel. Udialo sa tak aj v súvislosti s vyjadrením premiéra SR Igora Matoviča, ktorý v rámci uvoľňovania opatrení uviedol, že hromadné podujatia nad 1 000 ľudí zrejme tento rok nebudú povolené.

Od 1. júna 2020 budú brány mestských materských škôl opäť otvorené. Na základe rozhodnutia ministra školstva má mesto Spišská Nová Ves možnosť rozhodnúť o otvorení materských škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o dlho očakávaný krok v rámci uvoľňovania jednotlivých opatrení.

Musíme však dbať na dodržiavanie nasledovných opatrení:

  • maximálne 15 detí v triede; vzhľadom na kapacitné možnosti budú prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t. j., zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov;

  • prísny ranný zdravotný filter (zahŕňa aj meranie telesnej teploty pred vstupom do materskej školy);

  • prevádzka materskej školy bude maximálne 9 hodín denne;

  • dieťa môže do materskej školy prísť a odísť len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti;

  • zákaz nosenia hračiek do materskej školy.


Detské jasle ostávajú aj naďalej zatvorené. Predbežný záujem o návštevu materskej školy budú zisťovať riaditeľky materských škôl v spolupráci s pedagógmi. Všetky ďalšie potrebné informácie budú priebežne zverejňované na stránke www.ssz.snv.sk a na stránkach materských škôl.

Mesto Spišská Nová Ves taktiež k 1. 6. 2020 pripravuje:

  • otvorenie 1. – 5. ročníka základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti

  • otvorenie školských klubov detí

  • otvorenie školských jedální.

V tejto súvislosti riaditelia základných škôl v termíne do 22. 5. 2020 vykonajú prieskum prostredníctvom triednych učiteľov medzi rodičmi žiakov 1. – 5. ročníka na zistenie záujmu rodičov o nástup dieťaťa do školy, využitie školského klubu detí a stravovanie v školskej jedálni.

Taktiež vykonajú analýzu personálneho zabezpečenia vyučovania a aktivít v školskom klube detí a tiež analýzu personálneho zabezpečenia prevádzkových činností s ohľadom na rizikové skupiny zamestnancov (tehotné ženy, osoby nad 60 rokov veku, osoby s chronickými chorobami a s oslabenou imunitou).

Na základe zistených údajov a možnej kapacity mesto rozhodne o otvorení alebo neotvorení  danej základnej školy. Rodičia majú možnosť sa dobrovoľne rozhodnúť, či ich dieťa do školy nastúpi alebo nie.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa otvárania škôl, ako aj ich prevádzky a vnútorného režimu, budú súčasťou pokynu ich riaditeľov, ktorý bude zverejnený na webových stránkach škôl.

Mestské kultúrne centrum v Sp. Novej Vsi spúšťa prevádzku Domu kultúry Mier. Program a spôsob fungovania bude v najbližších dňoch zverejnený na webovej stránke www.mkc.snv.sk.

Spišskonovoveský mestský útulok od 1. júna povoľuje venčenie psov, a to počas víkendu (sobota a nedeľa). Vyzdvihnutie psa na venčenie je možné v čase od 10.00 do 10.15 hod. a jeho odovzdanie od 11.45 do 12.00 hod.

Situáciu ohľadom nového koronavírusu vedenie mesta Spišská Nová Ves pozorne sleduje a o ďalších prípadných opatreniach verejnosť priebežne informuje prostredníctvom svojej stránky www.spisskanovaves.eu a prostredníctvom Facebooku.

Vedenie mesta zároveň odporúča sledovať a riadiť sa aktuálnymi informáciami a odporúčaniami na zamedzenie šírenia nového vírusu na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk a ministerstva školstva www.minedu.sk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Text:
Edita Gondová, pracovník pre styk s médiami, MsÚ, Radničné námestie 7, t. č. 053/41 76 622, edita.gondova(at)mestosnv.sk

Informácie:
Peter Klein, referát krízového riadenia, MsÚ, Štefánikovo námestie 1, t. č. 053/41 52 329, peter.klein(at)mestosnv.sk

Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva, MsÚ, Štefánikovo námestie 1, t. č. 053/41 52 225, dana.mrnkova(at)mestosnv.sk

Ing. Radka Romaňáková, riaditeľka Správy školských zariadení v Sp. Novej Vsi, t. č. 053/41 52 425, radka.romanakova(at)mestosnv.sk