Dnes je 02.12.2023, meniny má Bibiána
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

31. 07. 2020 10:38

Spadnutý most na Starosaskej ulici

Spišská Nová Ves/31. 7. 2020
Dnes ráno o 4.30 došlo na Starosaskej ulici v Spišskej Novej Vsi k mimoriadnej udalosti, a to k zrúteniu mosta pre peších, pri ktorej došlo k ľahkému zraneniu (odrenina členka) jednej osoby.

Mesto Spišská Nová Ves z tohto dôvodu vyhlásilo mimoriadnu situáciu  a zvolalo zasadnutie krízového štábu. Prvým krokom bolo zabezpečenie miesta na zabránenie ďalšej ujmy na zdraví a majetku obyvateľov mesta príslušníkmi Hasičského záchranného zboru a Policajného zboru Slovenskej republiky a taktiež mestskej polície.

Po spoločenských zmenách v roku 1990 mesto prevzalo od štátu (Okresná správa ciest) všetky mosty a lávky na svojom území BEZ akejkoľvek príslušnej technickej dokumentácie. Na základe toho postupne zabezpečilo vo vlastnej réžii spracovanie technickej dokumentácie, tzv. mostných listov a diagnostiky ich stavu. Na základe výsledkov  zabezpečovalo postupné odstraňovanie závad na mostných telesách. Na predmetnom moste bola v minulosti zabezpečená výmena pochôdznej časti mosta a izolácia.

„Požiadali sme o spracovanie statického posudku príčin havárie a technologického postupu s cieľom získať návrh na odstránenie spadnutého mosta. Až po spracovaní tejto expertízy sa budeme môcť vyjadriť k príčine vzniku havárie. Na základe výsledku posudku pristúpime k identifikácii technických stavov ostatných mostov ,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik a dodal: „Žiadame občanov o rešpektovanie zmien dopravnej situácie  a dočasného dopravného značenia a akceptovanie presmerovania pešieho koridoru na náhradnú trasu.“

O situácii bol upovedomený správca vodného toku – Povodie Bodvy a Hornádu.

Uvedená havária iba potvrdzuje dlhodobý nepriaznivý technický stav mnohých mostných stavieb na Slovensku, ktoré po páde socializmu prešli do správy obcí, miest a krajov bez finančného krytia nákladov na ich údržbu a prípadnú rozsiahlu rekonštrukciu. Mesto Spišská Nová Ves i napriek tomu v minulom období zabezpečilo výstavbu nových mostov pri OC Tesco a Lidl, v mestskej časti Vyšný Hámor, v Novoveskej Hute na Kvetnej ulici, rekonštrukciu mosta na Ul. Ing. O. Kožucha a lávky pri Panoráme. Po zrútení pôvodného mosta po záplavách v roku 2010 pri závode Embraco sa významne podieľalo na získaní štátnych zdrojov na výstavbu nového mosta.

„Všetkým je nám ľúto, že došlo, našťastie, len k ľahkému zraneniu obyvateľky mesta. Šťastím v nešťastí je, že k udalosti došlo v skorých ranných hodinách, kedy je výrazne nižší pohyb chodcov. Je to pre nás mementom, aby sme našu pozornosť prioritne upriamili na bezpečnosť obyvateľov Spišskej Novej Vsi pri pohybe po verejných priestranstvách,“ dodal na záver primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informácie:

Tomáš Repčiak, Mestský úrad, Radničné námestie 7, 052 70, Spišská Nová Ves, t. č. 053/4176 624, e-mail: tomas.repciak@mestosnv.sk

Sekretariát primátora, Mestský úrad, Radničné námestie 7, 052 70, Spišská Nová Ves,
t. č. 053/4176 610, 4176 611, radnica@mestosnv.sk