Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesÚradná tabuľaÚradné oznamy > Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším vysokonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

 V prípade, že stromy a kríky prerastú výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov ma zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Východoslovenská distribučná, a. s.
Prevádzka sietí VN a NN, región Spišská Nová Ves