Dnes je 15.04.2024, meniny má Fedor
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestský úrad > Prednosta MsÚ

Prednosta MsÚ

Ing. Jozef Naščák, MPH

Tel. č.: 053/4152 319 * 053/4152 340
E-mail: jozef.nascak(at)mestosnv.sk


Prednosta

mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý:

  • organizuje prácu mestského úradu,
  • zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta,
  • podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
  • zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Prednostu mestského úradu vymenúva a odvoláva primátor mesta.