Dnes je 15.04.2024, meniny má Fedor
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 22. 8. 2008

Zasadnutie konané 22. 8. 2008

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
4. Návrh na schválenie programu rokovania
5. Informácia o priebehu povodní a odstraňovaní škôd
6. VZN o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
7. Výstavba Pamätníka slovenskej štátnosti - dvojkríž
8. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
9. Záver