Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 17. 7. 2020

Zasadnutie konané 17. 7. 2020

Program:

Otvorenie

1. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

2. Určenie overovatel'ov zápisnice a návrhovej komisie

3. Návrh na schválenie programu rokovania


6. Interpelácie