Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves

Cena mesta

Rok  1969          

 • Akademický architekt Ján  Šimo  Svrček
 • - za  propagáciu mesta vo  výtvarnom úžitkovom umení v r. 1969
  - číslo uznesenia:  1969
 

Rok  1970           

 • Ján  Polom
 • - za propagáciu mesta vo  výtvarnom  maliarskom umení v r. 1970
  - číslo uznesenia:  1970 

Rok 1972            

 • Dychová hudba  pri UK ROH „Železničiar“
 • - za päťdesiatročnú úspešnú činnosť a dobrú propagáciu mesta  v r.  1972
  - číslo uznesenia:  1972
 
 • Divadelný súbor Hviezdoslav
 • - za štyridsaťročnú  úspešnú  činnosť v ochotníckom divadelníctve a propagáciu  mesta v r. 1972
  - číslo uznesenia:  1972
 

Rok  1973           

 • ZO Zväzu požiarnej ochrany SSR
 • - za storočnú úspešnú  činnosť  dobrovoľného požiarneho zboru v r. 1973
  - číslo uznesenia:  1973

 Rok 1975            

 • Pozemné stavby  n. p. stavebná  správa SNV
 • - za mimoriadne pracovné výkony, ktoré prispeli  k rozvoju mesta  v r. 1975
  - číslo uznesenia:  1975
 
 • Ján  Žofka, stavbyvedúci PS SNV 
 • - za  najlepší  budovateľský výkon v stavebníctve v rámci stavebného  rozvoja SNV od r. 1950  po  súčasnosť
  - číslo uznesenia:  1975

 

Rok  1976           

 • Albert Mesarčík, tajomník MsNV SNV
 • - za príkladnú  budovateľskú činnosť  v NV s prihliadnutím na celoživotné účinkovanie pri  budovaní  socializmu pri 60. výročí narodenia  v r.1976
  - číslo uznesenia:  1976
 
 • Karol Vojs,  tajomník OV NF SSR a predseda MsV  KSS
 • - za  príkladnú budovateľskú činnosť a podiel pri budovaní socializmu  pri  50. výročí narodenia v r. 1976
  - číslo uznesenia:  1976
 • Matej Berník,  vedúci tajomník OV KSS
 • - za  príkladnú budovateľskú činnosť v NV a vynikajúce účinkovanie  pri  budovaní socializmu pri 55. výročí narodenia
  - číslo uznesenia:  1976

Rok  1977           

 • ŽB,  n. p. Spišská Nová Ves
 • - za mimoriadne veľký podiel pri ekonomickej  a sociálnej  výstavbe mesta Spišská Nová Ves v r. 1977
  - číslo uznesenia:  1977

Rok  1979           

 • Pozemné stavby, n. p. Poprad 
 • - za  zabezpečovanie výstavby v okresoch Poprad, Sp. Nová Ves a Rožňava.  Podnik sa veľkou mierou podieľa na výstavbe škôl rôznych  stupňov  v okrese.
  - číslo uznesenia:  73/1979
 •  Okresný  stavebný podnik
 • - pri príležitosti 25 rokov trvania. V súčasnosti  je tento podnik v oblasti  miestneho stavebníctva jediný v našom  okrese. V našom meste realizoval  pozoruhodné stavby.
  - číslo uznesenia:  11/1979 

Rok  1982           

 • Geologický prieskum Spišská Nová Ves
 • - pri príležitosti 30. výročia  založenia podniku.
  - číslo uznesenia:   35/1982 

Rok  1987           

Ing. Ján Bartalský

- pri príležitosti 60. narodenín
číslo uznesenia:  43/1987

 

Rok  1990           

Jozef Česla

- dlhoročný  aktívny člen TJ AC-LB, reprezentant ČSR, v roku 1990 účastník svetových hier veteránov
číslo uznesenia:  73/1990,  zo dňa 22. 5. 1990

 

Rok  1990           

Andrej  Reiprich

- za rozvoj slovenskej  entomológie (zbierka motýľov v počte 10 000 ks)
číslo uznesenia:  149/1990,  zo dňa 8.  11. 1990

 

Ján  Schúr

- udelenie plakety „Za výstavbu a rozvoj mesta“
číslo uznesenia:  137/1990,  zo dňa 27.  9. 1990

 

Rok  1991           

Jozef Sobinovský

- vedúci modelárskych krúžkov rôznej odbornosti,  športovec, majster ČSFR  v kategórii modelov lietadiel FIB
číslo uznesenia:  176/1991,  zo dňa 5. 12. 1991

 

Rok  1992           

Andrej Reiprich

- zaslúžil  sa o rozvoj slovenskej entomológie. Vlastivedné múzeum vlastní od neho cennú zbierku  motýľov.
číslo uznesenia:  161/1992,  zo dňa 12. 11. 1992

 

Ing. Ladislav Roštár  

- za dlhoročnú tvorivú  prácu  v oblasti ochotníckeho divadla
číslo uznesenia:  161/1992,  zo dňa 12. 11. 1992

 

Rok  1993           

Základná  organizácia Dobrovoľnej požiarnej  ochrany SNV

- organizácia oslávila 120. výročie od založenia Zemskej hasičskej jednotky v meste. V mesiaci júl t.r. zorganizovali súťaže požiarnych družstiev s medzinárodnou účasťou.
číslo uznesenia:  195/1993,  zo dňa 14. 10. 1993

 

Ján  Gabzdil

- za dlhoročnú a kvalitnú  prácu na úseku ochrany prírody a popularizáciu  histórie mesta  SNV a regiónu Spiša
číslo uznesenia:  195/1993,  zo dňa 14. 10. 1993

 

Karol  Dzurik 

- pracovník  ZOO parku v SNV. Jeho pričinením má mesto tento park, ktorý  prináša radosť deťom i dospelým nášho mesta, ale i návštevníkom z iných  miest.
číslo uznesenia:  195/1993,  zo dňa 14. 10. 1993

 

Rok  1994           

Štefan Vass

- dlhoročný  hráč, basketbalový tréner a funkcionár AC LB Sp. Nová Ves,  dožil sa 60. rokov. Pod jeho vedením vyrástlo množstvo  kvalitných  hráčov
číslo uznesenia:  136/1994,  zo dňa 27. 10. 1994  - cena udelená:  25. 11. 1994

 

Rok  1995           

Mgr. Štefan Rusnák

- za dlhoročné podieľanie sa na športových aktivitách mesta Spišská  Nová  Ves a za výchovu mládeže k športu pri životnom jubileu 70 r.
číslo uznesenia:  120/1995, zo dňa 10. 10. 1995 - cena udelená:  25. 11. 1995

 

Karol  Šmehlík  

- za celoživotnú angažovanosť v kultúrnom živote mesta a zvlášť za účinkovanie na  obradoch a  slávnostiach
číslo uznesenia:  120/1995, zo dňa 10. 10. 1995 - cena udelená :  25. 11. 1995

 

Rok  1996           

Kolektív Horskej služby Slovenský raj

- 40.  výročie pôsobenia na území Slovenský raj a dlhoročná preventívna  výchovná a zásahová činnosť.
číslo uznesenia:  262/1996  zo dňa 21. 11. 1996 - cena udelená:  12. 12. 1996

 

Rok  1997           

Spišský učiteľský spevácky zbor v SNV

75. výročie jeho  vzniku
číslo uznesenia:  398/1997,  zo dňa 27. 11. 1997 - cena udelená :  27. 11. 1997

 

Rok  1998           

Jozef  Butela

- za prínos na rozvoji kultúrneho života v meste a prezentácia mesta  prostredníctvom súboru Čačina v zahraničí
číslo uznesenia:  497/1998,  zo dňa 3. 9. 1998

 

Kolektív ZUŠ na Fabiniho ul.

- za  prácu a aktivity, ktoré mnoho rokov prinášajú mestu trvalé  hodnoty
číslo uznesenia:  497/1998, zo dňa 3. 9. 1998

 

Rok 1999            

Štefan  Labanc

- 25  rokov aktívne pôsobil v Spišskom divadle ako riaditeľ, šéf  súboru, protagonista  a herec, zapájal sa do  rôznych kultúrno-spoločenských akcií  pre reprezentáciu  mesta
číslo uznesenia:  100/1999,  zo dňa 25. 11. 1999

 

Rok  2000           

František Javorský (1934 - 2000) in  memoriam

- dlhoročný  obyvateľ mesta, ktorý sa výraznou mierou pričinil ako archeológ  a historik predovšetkým o poznanie minulosti mesta a ďalej  svojou  verejno-spoločenskou angažovanosťou, najmä po r. 1989  o jeho rozvoj a jeho  zviditeľnenie v rámci Slovenska i strednej  Európy
číslo uznesenia:  223/2000, zo dňa  16. 11. 2000

Kolektív basketbalistov a funkcionárov basketbalového klubu AC  Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves

- za dlhoročnú prácu a aktivity spojené so spišskonovoveským basketbalom,  s  rozvojom basketbalovej mládeže, propagáciou mesta prostredníctvom  organizovaní  medzinárodných súťaží v meste (kvalifikácia  ME kadetov 1997, kvalifikácia na ME  mužov 1999) a zvýšením  popularity tohto športu na  Spiši.
číslo uznesenia:  223/2000, zo dňa  16. 11. 2000

 

Rok 2001            

Prof. Arnold  Dezider Tóth

- pôsobil ako  stredoškolský  profesor, pričom vyvíjal bohatú mimoškolskú činnosť pričom so študentmi SPŠB-G zameral a upravil návrhy mesta, riešil technické, geometrické a geologické otázky pri výstavbe hotela Metropol, ako poslanec MsZ aktívne prispel k riešeniu spoločenského a hospodárskeho života mesta, spracoval projekt a dokumentáciu CHKO Slovenský raj.
Prof. Arnold Dezider  Tóth sa  v tomto  roku dožil 90 rokov.
číslo uznesenia:  315/2001, zo dňa 22. 11. 2001

Rok 2002

Mgr.  Ján Horník

- za  jeho prínos pri propagácii mesta doma i v zahraničí. Mgr. Ján  Horník  je v tunajších kruhoch známy ako lingvista, pedagóg  a čiastočne aj ako historik.  Bol poslancom federálneho zhromaždenia  ČSFR, predsedom mandátového a imunitného  výboru SN, člen  zahraničného výboru SN FZ ČSFR. Je autorom rôznych pedagogických  čítaní, odborných článkov v oblasti štylistiky a literatúry. Dodnes aktívne  pôsobí ako pedagóg na Bohosloveckej fakulte  Univerzity Komenského v Spišskej Kapitule. Mgr. Ján Horník  sa v budúcom roku dožíva významného životného jubilea 75 rokov.
číslo uznesenia: 453/2002, zo dňa 25. 11. 2002


Folklórny  súbor ČAČINA

- pri príležitosti 30.výročia jeho pôsobenia. Súbor veľmi úspešne reprezentoval  naše mesto i Slovensko na mnohých festivaloch a súťažných prehliadkach doma i v zahraničí  (Nemecko, Francúzsko, Grécko,  Taliansko, Holandsko, Poľsko,  Maďarsko, Česká republika, …). V priebehu uplynulých 30 rokov sa v súbore  vystriedalo  vyše 400 mladých tanečníkov, hudobníkov a spevákov, ktorí  našli  v súbore zmysluplné využívanie svojho času.
číslo uznesenia: 453/2002, zo dňa 25. 11. 2002

Rok 2003

PhDr. Jozef KURUC

- pri príležitosti významného životného jubilea 70 rokov. PhDr. Jozef Kuruc pracoval ako riaditeľ Okresného archívu v SNV. Spolupracoval s mestom pri písaní kroniky mesta, vydávaní kníh a brožúr a pôsobil aj ako poradca v rôznych komisiách. PhDr. Jozef Kuruc je autorom  grafickej predlohy návrhu súčasného  erbu mesta Spišská Nová  Ves.
číslo uznesenia: 146/2003, zo dňa 4. 12. 2003

Kolektív pracovníkov Domu CHARITAS

- ktorý svojou prácou a starostlivosťou pomáha postihnutým a ťažko postihnutým  deťom, osamelým mamičkám a starým ľuďom v Spišskej Novej  Vsi
číslo uznesenia: 146/2003, zo dňa 4. 12. 2003

Rok 2004

Mária ROŠTÁROVÁ

- za podiel na rozvoji mesta na úseku kultúry a športu.

 

 

Rok 2005

SPIŠSKÉ DIVADLO

- za rozvoj a reprezentáciu mesta 48 ročným rozvíjaním divadelných tradícií a za vyváženú repertoárovú skladbu pre detského i dospelého diváka.   

 

Rok 2006

Nrtm. Vladimír KRAJŃÁK

- záchranár Okresného riaditeľstva Hasičského záchranného zboru v SNV. Ako hasič záchranár pri výkone svojej služby dňa 17. 8. 2005, sa s nasadením vlastného života zaslúžil o záchranu dvoch ľudských životov na rieke Hnilec .Svojím činom preukázal mimoriadnu odvahu a statočnosť.

V meste Gelnica sa v priestore pod haťou dostal do vodného víru nafukovací čln s dvoma maloletými osobami. Bez cudzej pomoci sa nemohli dostať z nebezpečného miesta. V člne sa nachádzal12-ročný chlapec a cez okraj držal vo vode pod pažami staršieho 16-ročnéhochlapca, ktorý bol zjavne vyčerpaný a v šoku. Hrozilo, že chlapec staršieho neudrží z dôvodu vyčerpanosti, alebo že sa čln prevráti a obaja sa utopia. Ďalším rizikom bolo, že zvýšená hladina rieky Hnilec doplaví väčšie bremeno, ktoré by dopadlo priamo na ohrozené osoby. Nrtm V. Krajňák preplával v záchrannej veste a s lanom proti silnému prúdu 8 až10 m. Zachytil čln a pomocou lana ho hasiči pritiahli k brehu. Počas presunu 12-ročnýchlapec v dôsledku únavy staršieho neudržal nad vodou. Nrtm. Krajňák ho včas zachytil a dopravil na breh. Svojím činom preukázal mimoriadnu odvahu a statočnosť, za čo mu právom patrí uznanie.

Dpt. Juraj VYŠNÝ

-pracovník firmy Baťa, hlavný účtovník a vedúci investičnej výstavby v n. p. Nový domov SNV. Osobne sa zaslúžil o zavádzanie nových technológií, ako dlhoročný riaditeľ Komunálnych služieb v SNV sa pričinil o najlepšie hodnotenie organizácie v rezorte miestneho hospodárstva. Ako zakladajúci člen TJ Tatran SNV významne prispel k rozvoju telesnej výchovy, športu a turistiky. Patrí k zakladajúcim členom HS - Slovenský raj, v ktorej sa mimoriadne zaslúžil o rast a rozvoj tejto organizácie aj na republikovej úrovni. 

 

Občianske združenie POMOC VŠETKÝM

- zaoberá sa otázkami prevencie závislosti, ochrany ľudských práv a slobôd, spolupracuje s menšinami a mimovládnymi organizáciami. Združenie oslávilo v roku 2006 svoje 10. výročie vzniku. 

 

Rok 2007

Embraco Slovakia, s. r. o.

- za výrazný podiel na rozvoji mesta Spišská Nová Ves znížením nezamestnanosti;
-
pri príležitosti 10. výročia etablovania sa spoločnosti v meste.
Cenu prebral p. Carlos Alberto Xavier, generálny riaditeľ spoločnosti.

Mgr. Michal Mucha

- za výrazné zlepšenie podmienok pre vyučovanie v rámci pôsobenia na pozícii riaditeľa stredných škôl v meste Spišská Nová Ves.

Rok 2008

Mgr. Valentín Peták

- za prínos v oblasti školstva a kultúry.

Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.

- za dlhoročnú činnosť zameranú na rozvoj mesta a regiónu, ktorú permanentne ľudsky a nezištne vykonával a vykonáva vo funkciách ako štátny tajomník, minister, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky či vysokoškolský pedagóg;
- pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.

Rok 2009

Ing. Alexander Barčák
(dlhoročný riaditeľ Železorudných baní)

- za výrazný podiel na rozvoji mesta Spišská Nová Ves.

Valent Varga
(dlhoročný riaditeľ závodu Tatrasvit)

- za výrazný podiel na rozvoji mesta Spišská Nová Ves.

Rok 2010

Ing. Vojtech Král

- za výrazný podiel na rozvoji mesta Spišská Nová Ves.

Rok 2011

PaedDr. František Pukluš

- za výrazný podiel na rozvoji mesta Spišská Nová Ves

Ing. Pavol Marton

- za výrazný podiel na rozvoji mesta Spišská Nová Ves.

Rok 2012

Jozef Surgent

- pri príležitosti 70. výročia narodenia za jeho obetavú prácu v oblasti turistiky, propagácie mesta, Slovenského raja, značkovania turistických trás a tvorbe turistických máp Slovenského raja a regiónu Spiša

Rok 2013

Občianske združenie Banícky spolok Spiš

- za výrazný prínos v oblasti zachovania baníckych tradícií

Jozef Gurka, in memoriam

- za výrazný vklad vo výchove dorastu v oblasti umenia
(ocenenie prevzal jeho syn Ladislav Gurka)

Rok 2014

Ing. Vladimír Čech

- za výrazný prínos pri zabezpečovaní odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia

Rok 2015

MUDr. Oľga Pirochová za výrazný prínos v oblasti zdravotníctva,

PhDr. Miroslav Semeš, PhD.  za výrazný prínos pri rozvoji mesta Spišská Nová Ves, na fotografii vpravo

Gymnázium na Školskej ul. 7 v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti 150. výročia prvej maturitnej skúšky, na fotografii vľavo Mgr. Jozef Kačenga - súčasný riaditeľ gymnázia. 

Rok 2016

RSDr. Juraj Beňa
-za výrazný prínos pri rozvoji mesta Spišská Nová Ves a regiónu Spiš

Mgr. Ján Milčák
- za mimoriadne aktívnu pedagogickú činnosť a rozvoj telovýchovy a športu

2017

Ing. Karol Mitrík
- za výrazný podiel na rozvoji Spišskej Novej Vsi 

Mgr. Irena Kovalčíková
- za mimoriadne aktívnu pedagogickú činnosť a  rozvoj telovýchovy a športu

2018

ZOO Spišská Nová Ves

Najmladšia zoologická záhrada na Slovensku sa stala jednou z turistických dominánt mesta. Na čele obetavých nadšencov, ktorí ju od roku 1989 zveľaďujú, stál  jej prvý riaditeľ Karol Dzurik st., ktorého neskôr vystriedal Karol Dzurik ml. a po ňom nastúpila Ing. Jana Dzuriková. ZOO sa stala v roku 2000 príspevkovou organizáciou mesta. Je členom Únie českých a slovenských ZOO a Euroázijskej regionálnej asociácie zoologických záhrad a akvárií.Napriek neveľkým rozmerom patrí k najvyhľadávanejším atrakciám Spiša. V roku 2018 ju navštívilo 117 655 návštevníkov.

Rímskokatol ícka farnosť Ddedinky, filiálka Stratená, zastúpená farárom ThDr. Radomírom Bodzionym , PhD.

Nadácia VÚB sa prostredníctvom programu Poklady Slovenska zameriava na obnovu kultúrneho dedičstva Slovenska. Prostredníctvom tohto programu každoročne pomáha obnovovať pamiatky, ktoré sú v narušenom alebo dezolátnom stave. V roku 2017 pri príležitosti 500. výročia inštalácie oltára Majstra Pavla z Levoče program venovala reštaurovaniu jednému z jeho menejznámych diel. Do hlasovania vybrala odborná komisia 9 pamiatok. Celkovo sa do hlasovania zapojilo vyše 34-tisíc ľudí. Do poslednej chvíle o prvenstvo bojovaliobčania za obnovu diela zo Spišskej Novej Vsi a Lipian. Nakoniec sa vďaka 15 476 hlasom dočkalo obnovy súsošie Kalvárie v Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Nájdená socha Márie Magdalény, ktorá podľa všetkých dostupných zistení patrila ku spišskonovoveskej kalvárii, sa za nejasných okolností od diela oddelila a nachádzala sa v obci Stratená. Vďaka ústretovej ochote farníkov z tejto obce sa znova spojilo dielo medzinárodného významu. Prvýkrát v moderných dejinách je tak súsošie v spišskonovoveskom kostole kompletné.

2019

MUDr. Alexander Jedlovský, in memoriam

- za výrazné zásluhy pri rozvoji mesta v oblasti internej medicíny a v nadstavbových odboroch vnútorného lekárstva (ocenenie prevzala jeho dcéra Aneta Jedlovská)

Manželia Mgr. Eva Šterbáková, DiS. art. a Anton Šterbák

- za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí a za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v umeleckej činnosti

MUDr. Ján Mokriš

- za výrazný prínos pri rozvoji mesta Spišská Nová Ves

Mgr. Michal Búza

- za svoje pôsobenie v oblasti kultúry a propagácie mesta Spišská Nová Ves