Dnes je 26.06.2024, meniny má Adriána
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Daň za predajné automaty

Daň za predajné automaty

Vybavuje

 • Oddelenie správy daní a poplatkov, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves
 • Mgr. Mária Ďuríková, t. č. 053 4152 222, č. dv. 206, maria.durikova(at)mestosnv.sk

Predmetom dane

 • sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Termín podania priznania

 • do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Ročná sadzba

 • 50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

  Daň je vyrubená rozhodnutím a splatná je do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Daň je možné zaplatiť

 • bankovým prevodom na účet IBAN: SK33 5600 0000 0034  0042 4025
  vedený v Prima banka, a. s., alebo
 • v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.

 

Tlačivo nájdete na

 • MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 206
 • tejto stránke v sekcii Občan alebo Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie
 • tu >>