Cirkev

Rímskokatolícke bohoslužby

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (malý)

Sídlisko MIER - Kino Mier

Novoveská Huta - Kostol sv. Cyrila a Metoda

Ferčekovce 

Domov dôchodcov

Nemocnica

Viac informácií nájdete na www.fara.sk/snv

 

Svätyňa Božieho Milosrdenstva (sídlisko Západ)

Viac informácií nájdete na www.rimkat-smizany.com


                                                    *******

Evanjelické bohoslužby

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol Smižany

Viac informácií nájdete na www.ecavsnv.sk


                                                    *******  

 

Gréckokatolícke bohoslužby

Chrám Premenenia Pána, Letná ul. 79

Aktuálne zmeny nájdete na www.grkatsnv.sk

                                                    

                                                    *******

 

Pravoslávne bohoslužby

Chrám sv. Klimenta Ochridského, Zimná ul. 74

Duchovný správca: ThDr. Štefan Pružinský PhD.
Kontakt: 053/448 92 86
Viac informácií nájdete na www.pravoslaviesnv.sk

                 

                                                   *******

Cirkev bratská

Adresa: Kukučínova 1, 053 11 Smižany
E-mail: martin(at)cbpo.sk
Mobil: 0905 428 738

                                                   ******* 

Jehovoví svedkovia

Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, Odborárov 25

Viac informácií nájdete na www.jw.org/sk