Samospráva

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta
a) prostredníctvom orgánov mesta
b) hlasovaním obyvateľov mesta
c) verejným zhromaždením obyvateľov mesta

 

Orgánmi mesta sú:
a) mestské zastupiteľstvo
b) primátor mesta

 

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta.