Čestní občania mesta

Čestné občianstvo mesta

Občanom, ktorí sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Spišská Nová Ves a jeho obyvateľov, alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže sa návrh primátora, poslanca, alebo skupiny poslancov mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo mesta Spišská Nová Ves. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listina sa pečatí pečaťou mesta Spišská Nová Ves. Odovzdanie listiny čestného občianstva sa vykonáva slávnostným spôsobom.

Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora môže udelenie čestného občianstva odňať, ak zo závažných dôvodov občan nie je tejto pocty hodný.

Čestné občianstvo sa udeľuje súhlasom 3/5-ej väčšiny všetkých poslancov MsZ.


Udelené čestné občianstvo mesta

Steve Bacon - USA - Youngstown
Heriber Meier - SRN - Clausthal-Zellerfeld

Za trvalé rozvíjanie partnerských vzťahov medzi mestami a pomoc nášmu mestu v oblasti  vzdelávania, zdravotníctva, podnikania a za výrazný osobný podiel pri týchto aktivitách.

Uznesenie MsZ č. 332  z 26. októbra 1993

Herbert Diestelmann - SRN - Alsfeld

Za trvalé rozvíjanie partnerských vzťahov medzi mestami a pomoc nášmu mestu v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, podnikania a za výrazný osobný podiel pri týchto aktivitách.

Uznesenie MsZ č. 334 z 24. novembra 1993

Dietrich Böhme - SRN - Clausthal-Zellerfeld

Za výrazný osobný podiel pri všetkých aktivitách, za oduševnené zbližovanie mladých ľudí a za  trvalé rozvíjanie partnerských vzťahov medzi mestami Clausthal-Zellerfeld a Spišská Nová Ves a jeho blízky citový vzťah k nášmu mestu.

Ing. Ján Kukura - Slovensko

Významná osobnosť medzivojnovej Spišskej Novej Vsi, priekopník spišskonovoveskej   žurnalistiky, najaktívnejšia osobnosť kultúrno-spoločenského života v Spišskej Novej Vsi a celom Spiši.

Uznesenie MsZ č. 351 z 24. septembra 1998

Ernesto Heinzelmann - Brazília - Joinville

Má vzťah k mestu Spišská Nová Ves cez firmu Embraco. Jeho zásluhou sa vybudovala pobočka spoločnosti v našom meste, vytvoril sa značný počet pracovných miest.

Uznesenie MsZ č. 242 z  28. júna 2001

Arlette Bouchaud - Francúzsko - L´Aigle

Bola iniciátorkou spolupráce medzi mestami L´Aigle a Spišská Nová Ves, od počiatku je predsedkyňou výboru pre partnerstvo. Umožnila štúdium dvom študentom zo Spišskej Novej Vsi na Napoleonovom Lýceu v L´Aigle. Následne sa spolupráca rozvíjala aj do iných oblastí spolupráce, a to hlavne v oblasti kultúry a školstva, pri výmenných pobytoch žiakov a študentov, pri oficiálnych návštevách spojených s priateľským prístupom a pri propagácii našich kultúrnych a historických pamiatok v zahraničí.    

Uznesenie MsZ č. 382 z  27. júna 2002