Daň za predajné automaty

Vybavuje

Predmetom dane

Termín podania priznania

Ročná sadzba


Daň je možné zaplatiť

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.

 

Tlačivo nájdete na