Pohotovostné služby

LINKY TIESŇOVÉHO VOLANIA


Linky tiesňového volania sú bezplatné a používajú sa bez predvoľby.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČISLA

ZDRAVIE

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast

Nemocnica s poliklinikou Svet zdravia Spišská Nová Ves
Adresa:
J. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves
vchod z átria nemocnice pri hlavnom vchode
Tel.: +421 53 419 91 15
Web: http://sn.svetzdravia.com/kontakty

Pracovné dni:            16.00 - 22.00 h
Víkendy a sviatky:    07.00 - 22.00 h


***

Po 22.00 h je potrebné s prihlásiť na:
Recepcii Urgentného príjmu

Nemocnica s poliklinikou Svet zdravia Spišská Nová Ves
Janského 1, Spišská Nová Ves

Pracovisko sa nachádza na 1. podzemnom podlaží blokov “B a C”
so vstupom z príjazdovej vnútroareálovej komunikácie.
Telefonický kontakt: +421 (0) 53/419 91 10 

Urgentný príjem NON-STOP

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

NLSPP SNV, s. r. o.
Adresa: Šafárikovo nám. č. 3, sídl. Mier - oproti kinu, Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 459 74 08
Pracovné dni:              16.00 - 22.00 h
Vikendy a sviatky:       07.00 do 22.00 h

***

Po 22.00 h je potrebné sa prihlásiť na:
Recepcii Urgentného príjmu
Nemocnica s poliklinikou Svet zdravia Spišská Nová Ves
Janského 1, Spišská Nová Ves

Pracovisko sa nachádza na 1. podzemnom podlaží blokov “B a C”
so vstupom z príjazdovej vnútroareálovej komunikácie.
Telefonický kontakt: +421 (0) 53/419 91 10 

Urgentný príjem NON-STOP

PORUCHY

Poruchy na verejnom osvetlení

Oprava verejného osvetlenia
zabezpečuje spoločnosť Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves

 
Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves 

Emkobel, a. s., SNV

tepelné hospodárstvo mesta

Adresa:

Rázusova 1846

052 01 Spišská Nová Ves

Dispečing:
Tel.: 0917 949 656
E-mail: tu(at)emkobel.sk

Bytové družstvo SNV

zabezpečovanie 24-hodinovej pohotovostnej a havarijnej služby

Ústredňa:               053/44 32 714
Dispečing:              053/41 66 504
Mobil:                     0905 499 881

Správcovská firma, s. r. o., SNV

Adresa:
Letná 41
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0905 215 732 

Správcovská firma oznamuje vlastníkom a nájomcom bytov, ktorých byty spravuje, nájomcom mestských bytov a užívateľom bytov, ktoré spravuje firma Polytop, s. r. o.,
že pohotovostné služby na rozvodoch vody a kúrenia zabezpečuje cez soboty, nedele a sviatky na tel. čísle 0905 215 732.

Kanalizácia - havarijná služba

KANAL SERVIS, s. r. o.

Tel.: 0914 153 003