Obchodné spoločnosti s účasťou mesta

EMKOBEL, a. s., 100 %


 

 

LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES, s. r. o., 100 %

BIC, s. r. o., Spišská Nová Ves 


MEPOS, s. r. o., Spišská Nová Ves

 SVT, s. r. o., Spišská Nová Ves, 41 %

  

BRANTNER NOVA, s. r. o., Spišská Nová Ves, 8 % 


 

    


PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s., Poprad, 10,47 % 

Delegovaní zástupcovia v obchodných spoločnostiach s účasťou mesta

EMKOBEL, a. s.


BIC, s. r. o.
 

SVT, s. r. o.
 

LESY MESTA, s. r. o.
BRANTNER NOVA, a. s.
 


PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOL., a. s.