Investičné možnosti


Zobraziť Investicne moznosti na väčšej mape

Priemyselný park v Spišskej Novej Vsi
Drevárska 2
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 42 990 66, 
+421 908 994 819

Kontaktná osoba:
Ing. Zdeno Jackovič, správca Priemyselného parku
E-mail: jackovic.zdeno@ipark.snv.sk

Územie priemyselného parku sa nachádza vo východnej priemyselnej zóne mesta Spišská Nová Ves, v areáli bývalého štátneho podniku Nový Domov. Zo severnej strany areál susedí s bývalým podnikom Spišstav, z južnej strany susedí s bývalým závodom Tatrasvit. Zo západnej strany je pozemok ohraničený železničnou traťou Košice - Poprad a z východnej je riešený vstup do areálu z miestnej komunikácie Mlynská ulica.

Celý priemyselný park na ploche cca 5 hektárov tvoria: