Kúpa a predaj nehnuteľností

(nie bytov, nebytových priestorov, pozemkov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)

Vybavuje:

Oddelenie evidencie majetku mesta, Mestský úrad,
Štefánikovo námestie 1, 1. poschodie


Ing. Ľubomír Andráš
, tel. 053/41 52 251, lubomir.andras(at)mestosnv.sk 

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ podá v podateľni MsÚ písomnú žiadosť (nie je osobitné tlačivo) adresovanú na:

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

 

V žiadosti o kúpu nehnuteľností (nie bytov, nebytových priestorov, pozemkov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) uvedie: