Materské centrum Dietka

Adresa prevádzky: 
Zdravotnícke stredisko, Šafárikovo námestie č. 3 - sídlisko Mier
052 05 Sp. Nová Ves

Kontakt:
Tel.: +421 903 493 922
E-mail: dietkasnv(at)gmail.com        
Fb: www.facebook.com/Materske-centrum-DIETKA-Spisska-Nova-Ves

Otváracie hodiny: 

HERŇA Dietka: utorky 8.00 - 12.00 h a štvrtky 14.00 - 17.00 h
Jednorazový poplatok za vstup do herne: € 1,50 /rodina

Nezabudnite si prezuvky. 

MC Dietka je občianske združenie a platný člen ÚMC registrované 3. 6. 2002. Vytvára priestor pre rôzne vzdelávacie a oddychové aktivity, ktoré sú venované rodinám s malými deťmi. MC Dietka ponúka priestor na hry, množstvo hračiek a dobrej nálady!
Prijmeme akúkoľvek formu spolupráce, podpory a dobrovoľníckej činnosti z kruhu širokej verejnosti, ktorá nám pomôže realizovať naše poslanie.

Hlavný cieľ - misia:
Zabránenie sociálnej izolácie rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke, do ktorej sa pri celodennej starostlivosti o deti dostávajú a rodinná svojpomoc.

Podciele:

 • vytvorenie priestoru pre formálne i neformálne stretnutia 
 • aktívne trávenie voľného času rodín s deťmi 
 • posilnenie myšlienky filantropie a dobrovoľníctva 
 • posilnenie roly matky – ženy v spoločnosti 
 • podpora zdravého rodičovstva a dobrých medziľudských vzťahov a partnerstiev 
 • vzdelávanie a zlepšovanie zručností rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke
 • podpora návratu rodičov do pracovného procesu po ukončení materskej a rodičovskej dovolenky

PROGRAM
týždenne:

 • Objavujme rúčkami (pre deti do 4 rokov) - každú stredu o 16.00 h
  Nahlasujte sa aspoň deň vopred na: 0911 647 409, príspevok: 4 €

 • LESNÝ KLUB KORIENOK - každý štvrtok a piatok v čase od 7.30 - 13.00 h, v cene 7 €/deň je zahrnutá desiata. Bližšie info: FB: Lesný klub Korienok. Prihlásiť deti môžte na: michaela.parackova(at)gmail.com
 • CVIČENIE TABATA - pondelky o 17.00 h

 • FYZIOTRÉNING PRE ŽIENKY (nielen pre mamky) - utorok o 17.30 h pod dohľadom trénerky Zuzky (fitLes) - 0918 398 874 a fyzioterapeutky Zuzky Milčákovej (zumifyziostudio) - 0948 138 082

 • FITBABY - podpora správneho psychomotorického vývoja detí, cvičenie mamičiek s deťmi. Počet obmedzený, prihášky na tel. čísle: +421 918 690 100, fyzioterapeutka Zuzana Milčáková.
  Pondelok 9.00 - 10.00 h - deti 3 - 6 mesiacov
  Utorok 9.00 - 10.00 - deti 6 - 12 mesiacov
  Streda 9.00 - 10.00 - deti 1 - 2 rokov.
  Momentálne cvičíme mimo Dietky v novootvorených priestoroch Zumifyziostudio na plavárni - Za Hornádom 13. Príspevok: 4 €/dieťa


  mesačne:
 • odborné prednášky a kultúrne podujatia

Ponuka služieb:

 • TELEFONICKÉ PORADENSTVO V DOJČENÍ
  PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295
  Silvia Pramuková - 0948 040 203

 • STRÁŽENIE DETÍ 
  Bližšie info na t. č.: 0903 493 922

 • PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ 
  Mgr. Barbora Vajová - tel. č. 0948 480 510, barbora.vajova(at)gmail.com
  MUDr. Veronika Smiková - tel. č. 0910 554 177, veronika.smikova01(at)gmail.com

 • DETSKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA (sobota, nedeľa)
  Objednávky: 0903 493 922
  Príspevok: 10 €/2 h (možnosť doobjednania animátorských aktivít, maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

Zmena otváracích hodín v prípade personálnych zmien VYHRADENÁ.

Aktuálny program podujatí nájdete na facebooku materského centra » »

Právna forma: občianske združenie
Vznik: 3. 6. 2002
IČO: 35546646
DIČ: 2021709987
Číslo účtu: 5391047/5200
Štatutárny zástupca: Mgr. Monika Wagnerová
Predsedníčka: Mgr. Monika Wagnerová 
Podpredsedníčka: Ing. Mária Klimová 

Za dobrovoľnú činnosť ďakujeme aktívnym členom a ich rodinám.
Za podporu ďakujeme MsÚ v Spišskej Novej Vsi.