Správa školských zariadení v Spišskej Novej Vsi

Adresa sídla:                                       

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 70  Spišská Nová Ves

E-mail:
oxana.kollarova(at)mestosnv.sk


Web:
https://ssz.snv.sk/


Dátum zriadenia

1. 7. 2002 v zmysle § 11 odsek 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vymedzenie a predmet činnosti           

Plní voči materským školám, školským jedálňam pri materských školách a detským jasliam (neškolským zariadeniam) funkciu hospodárskeho riadenia.

Štatutárny orgán

riaditeľka

Forma hospodárenia           

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou hospodáriaca na základe rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom

Kontakty                                          

Romaňáková Radka, JUDr. - riaditeľka
053 4152 425
radka.romanakova(at)mestosnv.sk
413 - 3. poschodie

Merčáková Renáta
referentka ekonomiky práce
053 4152 421
renata.mercakova(at)mestosnv.sk
411 - 3. poschodie

Kollárová Oxana
referentka personálnej práce
053 4152 422
oxana.kollarova(at)mestosnv.sk
411 - 3. poschodie

Alena Frankovičová, Ing.
ekonómka - účtovníčka
053 4152 423
alena.frankovicova(at)mestosnv.sk
412 - 3. poschodie

Hamráková Monika
referentka účtovníctva
053 4152 424
monika.hamrakova(at)mestosnv.sk
412 - 3. poschodie