Primátor mesta

Ing. Pavol Bečarik
Kancelária primátora:
Tel. 053/417 66 10, 417 66 11
Fax: 053/44 269 80
E-mail: pavol.becarik(at)mestosnv.sk

Adresa:
Mesto Spišská Nová Ves
Kancelária primátora
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves

Postavenie primátora

je v súlade s platným organizačným poriadkom v súlade so zákonom o obecnej samospráve č. 369/90 Zb.

Primátor