Projekt pre seniorov Díky moc za pomoc

Projekt DIKY MOC za pomoc priniesol 64 interaktívnych workshopov

Celoslovenský projekt zameraný na sociálnu inklúziu a medzigeneračnú spoluprácu v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií s názvom „DIKY MOC za pomoc“ unikátnym spôsobom spája seniorov a mládež. V období október 2020 až apríl 2021 priniesol 64 interaktívnych workshopov do vybraných miest a obcí na Slovensku.

„Svet nových médií a informačno-komunikačných technológií predstavuje oblasť, ku ktorej majú seniori v drvivej väčšine prirodzený rešpekt. Našim cieľom je ich veľmi netradičnou a originálnou formou nadchnúť, získať si ich sympatie a dôveru a následne im aj veľmi ľudským, empatickým a veselým spôsobom tento svet priblížiť a ukázať, ako nám jeho výdobytky môžu mnohé veci v živote uľahčovať. Projekt formou bezplatných interaktívnych workshopov  prináša riešenie a motiváciu pre seniorov ako sa dostať zo sociálnej izolácie a zároveň reflektuje aj na ich potrebu  sebarealizácie. Seniori sa vďaka workshopom jednak hravou a zábavnou formou učia základným zručnostiam v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií a zároveň aj získajú nový vietor do plachiet, odvahu a motiváciu na ceste za ďalšou realizáciou,“ vysvetľuje koordinátor projektu, Ing. Martin Michalica z občianskeho združenia Šedý medveď a dodáva: „Spätná väzba nám ukázala, ako nesmierne dôležité a osožné bolo realizovať dištančné formy neformálneho vzdelávania pre duševné zdravie seniorov počas dlhého obdobia sociálnej izolácie z dôvodu pandemických obmedzení. Radosť priniesli i spoločne vytvorené online magazíny, vďaka ktorým môžu seniori ako plnohodnotní reportéri tvoriť pre svoj internetový časopis a mapovať všetky podujatia v svojom regióne.“

Sociálna inklúzia prináša ďalšie neoceniteľné hodnoty, vrátane zvýšenej kvality medziľudských vzťahov či prevencie kriminality páchanej na senioroch.  Vďaka svojmu nastaveniu a mechanike projekt počas celého priebehu pomáha a prispieva k vytváraniu 64 partnerstiev medzi občianskymi organizáciami a subjektmi verejného sektora v oblasti poskytovania služieb zraniteľným skupinám.

Autorom a realizátorom projektu je občianske združenie Šedý medveď. Projekt “DIKY MOC za pomoc“ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava
a Karpatskou nadáciou.  Partnerom projektu je Košický samosprávny kraj. Partnerom projektu je mesto Spišská Nová Ves.

Milí seniori, ak máte chuť svoje koníčky zdieľať s priateľmi aj v čase domácej izolácie a chcete s ľahkosťou využívať vymoženosti svoji mobilných telefónov, počítačov, televízorov, workshopy „DIKY MOC za pomoc“ sú tu práve pre vás. 

Video: 
https://dikymoc.sk/seniori/diky-moc-za-pomoc-pilotny-projekt-promo3/

„DIKY MOC za pomoc“, seniori reportéri a ich vlastné (bezplatné) online časopisy. Sme tu pre vás, vždy veselí a trpezliví. Váš tím Šedý medveď.

Video: h
ttps://dikymoc.sk/seniori/diky-moc-za-pomoc-seniori-reporteri/

    Ing. Martin Michalica
   Koordinátor projektu

Šedý medveď, o.z.
   e-mail: michalica(at)c-m.sk
   mobil: 0915 / 795 240
   www.dikymoc.sk