Pohotovostné služby

Oznámenie o zmenách týkajúcich sa zdravotných pohotovostných služieb

Od 1. 7. 2018 došlo k zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktoré nahrádza Ambulantnú pohotovostnú službu (APS).

Zabezpečená je prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa nachádzajú v tzv. spádových územiach, pričom jedno územie bude tvorí najmenej jeden okres. 

Pohotovosť funguje v skrátenom režime, LEN do 22.00 hod. v pracovné dni. Cez víkendy a sviatky sú otvorené od 7.00 do 22.00 hodChorým po tomto čase sú k dispozícii urgentné príjmy v nemocniciach.  Poplatok za APS je 2 €, ústavná pohotovostná služba 10 €99 €. 

Mimo vyššie uvedené časy sú k dispozícii urgentné príjmy v nemocniciach, najbližšie v Spišskej Novej Vsi: 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Janského 1, Spišská Nová Ves
Pracovisko sa nachádza na 1. podzemnom podlaží blokov „B a C” so vstupom z príjazdovej vnútroareálovej komunikácie.
Telefonický kontakt: +421 (0) 53/ 4199 110