Partnerské mestá

Partnerstvo má za cieľ podporovať spoluprácu medzi mestami a vzájomné porozumenie medzi ich obyvateľmi. Tento trend sa začal rozvíjať po druhej svetovej vojne paralelne s procesom európskej integrácie. Nóvum v tejto oblasti predstavujú družobné styky miest členských štátov Európskej únie s krajinami strednej a východnej Európy po páde Berlínskeho múru, pričom možno povedať, že tieto styky predchádzali integrácii do Európskej únie, ba aj pripravovali túto integráciu.

Družobné styky tiež podporujú výmenu skúseností v rôznych oblastiach spoločného záujmu.