7 základných škôl Mesta Spišská Nová Ves spoločne, rozvážne a odborne v reforme školstva - 7DEM s, r, o

Opis projektu » (dokument PDF)

 

Zborník z konferencie >>> (dokument PDF)

Prípadová štúdia >>> (dokument PDF)

Príručka Inovatívne metódy >>> (dokument PDF)

Pre rozsiahlosť uvedených materiálov, ktoré sú výstupmi projektu 7 DEM s,r,o v reforme školstva, ktorý bol finančne podporený zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu: vzdelávanie;  je možné uvedené publikácie preštudovať v ŠÚ, odd. školstva, mládeže a športu Spišská Nová Ves, v Spišskej knižnici Spišská Nová Ves, Slovenskej národnej knižnici v Martine.