MsV č. 8 - staré mesto (sever)

2021

Návrh revitalizácie vnútrobloku sídliska Východ:

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2011

2009

2008

2007