Aktualizovaný Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves na roky 2015 - 2020