VZN 6 2015 o podmienkach prenajímania mestských bytov na území mesta Spišská Nová Ves