Prehľad projektov

  • Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020 poskytlo
    MŠVVaŠ SR 
    v objeme 100 000 €