Rok 2011

Spoločné foto
Ocenení jednotlivci do 19 rokov, cenu za Viktóriu Ihnaťovú prevzala mama
Ocenení jednotlivci nad 19 rokov, cenu za Tomáša Benka a Luciu Stanekovú prevzali otcovia
Ocenené kolektívy
Cenu "Tréner roka" prevzala Mgr. Silvia Glejdurová, BK 04 LB SNV

Najúspešnejší športovci a kolektívy mesta Spišská Nová Ves za rok 2011

V kategóriách „Jednotlivci do 19 rokov“, „Jednotlivci nad 19 rokov“ a „Kolektívy“ hlasovala 7-členná komisia v zložení: Tomáš Hamráček, Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Eva Murgáčová, Mgr. Jozef Para, Jozef Petruška, PhDr. Ľubica Šefčíková a Ján Tomšík.

JEDNOTLIVCI DO 19 ROKOV:

 1. Viktória Ihnaťová          76 bodov
 2. Alica Porubská              69 bodov
 3. Matej Baluch                  66 bodov
 4. Barbora Mišendová        61 bodov
 5. Matej Dluhoš                 54 bodov

JEDNOTLIVCI NAD 19 ROKOV:

 1. Tomáš Benko                 39 bodov
 2. Barbora Kežmarská       38 bodov/mala viac nominácií na 1. miesto
 3. Róbert Bečarik               38 bodov
 4. Lenka Sroková               37 bodov
 5. Lucia Staneková            33 bodov

KOLEKTÍVY:

 1. HC OSY                           29 bodov
 2. BK 04 AC LB žiaci           27 bodov
 3. BK 04 AC LB kadeti        23 bodov

V kategórii „Tréner roka“  rozhodla Komisia pre mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi a predsedníctvo Rady športových klubov a doplnili  návrhy v kategórii „Zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci“.

TRÉNER ROKA:

 • Erich Korfanta 
Zaslúžilí funkcionári, tréneri, športovci
Cenu primátora za Johanna Schwabika prevzal otec
Cena za podporu a propagáciu hokeja v regióne

ZASLÚŽILÍ FUNKCIONÁRI, TRÉNERI A ŠPORTOVCI:

 • Štefan Brezovaj
 • Zdenko Ďurka
 • Ján Kostelník
 • Pavol Kusnyer
 • Ivan Mirek
 • Viliam  Mjartan
 • Jozef Para
 • Ľudovít Strache
 • Štefan Tkáč
 • Anton Vidiš

Na návrh primátora mesta na „Cenu primátora“ a „ Cenu za propagáciu a podporu hokeja v regióne“ a ich posúdení Komisiou pre mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve a predsedníctvom Rady športových klubov boli ocenení:

CENA PRIMÁTORA:            

 • Johann Schwabik
 

CENA ZA PROPAGÁCIU A PODPORU HOKEJA V REGIÓNE:

 • Tatranskí  Vlci

 

 

 

 

Autor fotografií: Ing. Miroslav Dibák