Rok 2003

Ocenení športovci za rok 2003. Horný rad zľava: Juraj Bartek, Mgr. Peter Pavúk, Matúš Užák. Dolný rad zľava: Marek Stanko, Tomáš Jeleň, Peter Mackovjak, Tomáš Greschner

 

1.  Peter JELEŇ, Matúš UŽÁK, Tomáš GRESCHNER

 • Short track oddiel STEZ Spišská Nová Ves,
 • Majstrovstvá Európy v Petrohrade - 4. miesto v štafete

2.  Mgr. Peter PAVÚK

 • Maratónsky klub TJ Tatran Spišská Nová Ves,
 • zabehol 104 maratónov - 75 na Slovensku, z toho 20x MMM, ostatné v Londýne, Paríži, Ríme, New Yorku, Bostone, atď.
 • spolu prebehol na trati 73 499 km

3.  Juraj BARTEK

 • Modelársky klub Spišská Nová Ves,
 • Majstrovstvá Európy družstiev - 2. miesto,
 • Slovenský pohár - jednotlivci - 3. miesto,
 • Svetový pohár - 13. miesto

4.  Peter MACKOVJAK

 • Jazdecký klub Mackovjak,
 • reprezentoval SR na GRAND PRIX CSIO W - aj ako člen národného tímu, aj ako jednotlivec na koňoch Fighter a Magic Boy,
 • víťaz Ceny Spiša (27. 7.) - ako jediný zajazdil čistý parkúr,
 • Majstrovstvá SR - zlatá medaila v kategórii Mladé kone (do 8 r.)

5.  Marek STANKO

 • Plavecký oddiel Spišská Nová Ves,
 • Majster Slovenska 10 - 11-ročných žiakov v disciplínach 200 m PP, 50 m VS, 100 m VS, 400 m VS,
 • Medzinárodné preteky ml. žiakov - Pohár ORCA Bratislava - víťazstvo v 100 m VS a 100 m PP