Kalendáre

2020: Kalendár Spišská Nová Ves 2020

Vydalo Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci so Spišským osvetovým strediskom.
Autori obrazov: František Miháľ, Stanislav Šimek, Ladislav Vikartovský

2020: Kalendár Spiš

Vydalo Mesto Spišská Nová Ves.
Autor fotografií: Michal Buza

2019: Gustáv Matz, historické fotografie z fotoateliéru

2019: Kalendár Spišská Nová Ves 2019

2018: Spišská Nová Ves

1-listový, autor kresby: Feďo Majerech

Týmto jednolistovým kalendárom mesto nadviazalo na tradíciu z minulosti. Prvý takýto kalendár bol vydaný v roku 1993 s kresbami autorov Majerech - Labaj – Wolf - Božok. Pred 10-mi rokmi aktualizáciu tohto kalendára realizoval Emil Labaj.  Kresbu pre rok 2018 nanovo nakreslil, doplnil a aktualizoval Feďo Majerech. Tento kalendár je k dispozícii v Turistickom informačnom centre. 

2018: Galéria osobností

Vydalo Mesto Spišská Nová Ves.
14-listový, autor kresieb: Emil Labaj

Kalendár 2017: Mohlo to byť aj inak

2017: Mohlo to byť aj inak

Vydalo Mesto Spišská Nová Ves.

1. miesto v súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska 2017 v kategórii Mestá.

Kalendár získal aj ocenenie za osobitný autorský prístup pri zachovávaní tradícií
a pri propagácii kultúrneho dedičstva.

Výsledky 25. ročníka súťaže
Najkrajší kalendár Slovenska 2017 >>

2017: Spiš 2017
13-listový, autor fotografií: Peter Olekšák

2017: Spišská Nová Ves
1-listový, fotografia: Slavo Krestián

Kalendár 2016: Jozef Hanula inak

2016: Jozef Hanula inak, 8-listový

Vydalo Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci
s Galériou umelcov Spiša.

1. miesto v súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska 2016 v kategórii Mestá.

Výsledky 24. ročníka súťaže
Najkrajší kalendár Slovenska 2016 >>

Kalendár 2016: Spišská Nová Ves

2016: Spišská Nová Ves,
autor kresieb: Emil Labaj, 14-listový

3. miesto v súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska 2016 v kategórii Mestá.

Výsledky 24. ročníka súťaže
Najkrajší kalendár Slovenska 2016 >>

2015: Zbierky Galérie umelcov Spiša, 8-listový, autori obrazov: Ľudovít Čordák, Jozef Majkut a Jozef Fabiny

1. miesto v súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska 2015 v kategórii Nástenné viaclistové - Mestá.

Výsledky 23. ročníka súťaže
Najkrajší kalendár Slovenska 2015 >>

2015: Slovenský raj 2015, 13-listový, autor fotografií: Peter Olekšák

 

 

2014: Spišská Nová Ves očami detí,
"Moje mesto má narodeniny", 7-listový

Vydalo Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci
s Galériou umelcov Spiša.

1. miesto v súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska 2014 v kategórii Nástenné viaclistové - Mestá.

Výsledky 22. ročníka súťaže
Najkrajší kalendár Slovenska 2014 >>

2014: Spišská Nová Ves očami detí, 1-listový

2014: Slovenský raj, 13-listový, autor fotografií: Peter Olekšák

2013: Spišská Nová Ves na historických pohľadniciach, 7 listový


2012: Spišská Nová Ves a Slovenský raj, autor výtvarných diel: Emil Labaj, 7-listový

1. miesto v súťaži Najkrajší kalendár
Slovenska 2012 v kategórii Mestá.

Výsledky 20. ročníka súťaže
Najkrajší kalendár Slovenska 2012 >>

2012: Slovenský raj, 13-listový, autor fotografií: Peter Olekšák

Kalendár 2011: Významné historické listiny

2011: Významné historické listiny, 7-listový

1. miesto v súťaži „Najkrajší kalendár Slovenska 2011" v kategórii Nástenné viaclistové kalendáre - Mestá.

 

 

2011: Rekonštruované pamiatky mesta

2010

2010: Nástenný kalendár s kresbami Emila Labaja - vkladačka ičko 1/2010

 

 

2010: Spišská Nová Ves, 13-listový, rozmer 420 x 420 cm,
autori fotografií: Miro Dibák, Lucia Kormošová, Peter Olekšák

2010: Spišská Nová Ves, 13-listový, rozmer 190 x 420 cm, autor fotografií: Miro Dibák