Osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie listín

Vybavuje

Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves
Referát osvedčovacej agendy, prízemie, č. dv. 111

 

Úradné hodiny
Pondelok         8.00 - 15.30 hod.
Utorok            8.00 - 15.30 hod.
Streda            8.00 - 16.30 hod.
Štvrtok           8.00 - 15.30 hod.
Piatok             8.00 - 14.00 hod.

 

Osvedčovanie podpisov na listinách

Potrebné doklady

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti mestského úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín na horeuvedených tel. číslach.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

Osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár.

Poplatok

 

Vzory tlačív

 

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady

Osvedčenie listiny nie je možné vykonať, ak:

 

Poplatok