Umiestnenie reklamného zariadenia

Vybavuje:

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 2. poschodie
 

Ing. Gabriela Ľorková, tel. 053/4152 323, gabriela.lorkova(at)mestosnv.sk  

Postup na vybavenie žiadosti:

Osoba oprávnená na podanie žiadosti – fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k reklamnej činnosti. Žiadateľ predloží písomnú žiadosť na adresu:

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

 

K podaniu sa vyžaduje priložiť:

V prípade, že žiadosť nie je úplná, je žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti.