Dom humanity NÁDEJ

Vybavuje:

Referát sociálnych vecí, Mestský úrad, Štefánikovo námestie, prízemie, č. dv. 128

Mgr. Dominik Novák
tel. 053/4152 135
e-mail: dominik.novak(at)mestosnv.sk

prízemie, č. dv. 128