Obmedzenie sprístupnenia informácií / nesprístupnenie informácií

Mesto Spišská Nová Ves obmedzí sprístupnenie informácií alebo informácie nesprístupní, ak:

Mesto Spišská Nová Ves obmedzí sprístupnenie informácií alebo informácie nesprístupní taktiež v prípade ak: