2011

Hlasovanie z 8. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 15. 12. 2011
(dokument PDF, veľkosť 104 kB)

Hlasovanie z 7. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 29. 9. 2011
(dokument PDF, veľkosť 117 kB)

Hlasovanie z 6. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 26. 8. 2011
(dokument PDF, veľkosť 67 kB)

Hlasovanie z 5. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 14. 7. 2011
(dokument PDF, veľkosť 65 kB)

Hlasovanie z 4. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 16. 6. 2011
(dokument PDF, veľkosť 100 kB)

Hlasovanie z 3. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 14. 4. 2011
(dokument PDF, veľkosť 107 kB)

Hlasovanie z 2. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 17. 2. 2011
(dokument PDF, veľkosť 107 kB)