2007

4. mimoriadne zasadnutie MsZ, 26. 11. 2007

3. mimoriadne zasadnutie MsZ, 25. 10. 2007

8. riadne zasadnutie MsZ, 27. 9. 2007

7. riadne zasadnutie MsZ - bez hlasovania - slávnostné zasadnutie, Spišský trh

6. riadne zasadnutie MsZ, 21. 6. 2007

2. mimoriadne zasadnutie MsZ, 23. 5. 2007

1. mimoriadne zasadnutie MsZ, 27. 4. 2007

5. riadne zasadnutie MsZ, 19. 4. 2007

4. riadne zasadnutie MsZ, 14. 2. 2007

3. riadne zasadnutie MsZ, 2. 2. 2007