2007

9. riadne zasadnutie MsZ, 13. 12. 2007

4. mimoriadne zasadnutie MsZ, 26. 11. 2007

3. mimoriadne zasadnutie MsZ, 25. 10. 2007

8. riadne zasadnutie MsZ, 27. 9. 2007

6. riadne zasadnutie MsZ, 21. 6. 2007

2. mimoriadne zasadnutie MsZ, 23. 5. 2007

1. mimoriadne zasadnutie MsZ, 27. 4. 2007

5. riadne zasadnutie MsZ, 19. 4. 2007

4. riadne zasadnutie MsZ, 15. 2. 2007

3. riadne zasadnutie MsZ, 2. 2. 2007